Een door Politie Haaglanden ingesteld onderzoek naar het schenden van
ambtsgeheim bij de gemeente Westland, heeft niet geleid tot de
opsporing c.q. aanhouding van de dader(s) van dit strafbare feit. Het
onderzoek is inmiddels afgesloten.

In 2004 stelde de gemeente Westland een vacature open voor het

burgemeesterschap van de gemeente Westland. Voor het ambt van
burgemeester hebben meerdere personen gesolliciteerd. In verband
hiermee werd door de gemeente Westland een vertrouwenscommissie
ingesteld, welke werd belast tot het beoordelen van de kandidaten voor
het burgemeesterschap.

Op 7 april 2004 stond in de Westlandsche Courant een artikel omtrent de
kandidatuur van het burgemeesterschap. In dit artikel stond vermeld dat
door de vertrouwenscommissie twee kandidaten aan de Commissaris van de
Koningin van de provincie Zuid-Holland zouden worden voorgedragen. Het
artikel bevatte informatie die alleen bekend was bij deze
vertrouwenscommissie. Deze informatie was geheim en dus niet openbaar.

De gemeente Westland deed op 26 april 2004 aangifte wegens het schenden
van ambtsgeheim. Politie Haaglanden heeft een onderzoek ingesteld
waarbij alle betrokkenen, waaronder de leden van voornoemde
vertrouwenscommissie, zijn gehoord. Uit dit onderzoek is niet gebleken
wie vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar medewerkers van de
Westlandsche Courant.

Het onderzoek heeft niet geleid tot de opsporing c.q. aanhouding van de
dader(s) van het schenden van het ambtsgeheim. Het onderzoek is
inmiddels afgesloten.

Bron: Openbaar Ministerie