In januari dit jaar heeft een lid van de
gemeenteraad van Delft aangifte gedaan van schending van een
ambtsgeheim. Dit gebeurde nadat informatie uit de raadscommissie
Ruimtelijke Ordening bij de pers was terechtgekomen.

Onder leiding van het Openbaar Ministerie
is een onderzoek ingesteld. Hieruit is gebleken dat de betreffende
informatie inderdaad aangemerkt kan worden als vertrouwelijk en dus
niet bij de pers terecht had mogen komen. Het onderzoek heeft
echter geen aanwijzingen opgeleverd op grond waarvan iemand als
verdachte van het schenden van een ambtsgeheim zou kunnen worden
aangewezen. Gelet op dit resultaat van het onderzoek heeft het
Openbaar Ministerie besloten het onderzoek te staken. Dat betekent
dat de aangifte geen opvolging in de vorm van een strafvervolging
zal krijgen.

bron:OM