Onder leiding van het Functioneel Parket heeft het Regionaal Milieu Team van de politieregio Limburg Zuid, met ondersteuning van de afdeling Bijzondere Wetten en de AID, een onderzoek ingesteld naar het vergiftigen van beschermde roofvogels en beschermde zoogdieren. Op 27 maart 2006 heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in een woning en een bijbehorend bosperceel in Zuid Limburg. In de woning werd een hoeveelheid giftig bestrijdingsmiddel, Temik (Aldicarb), aangetroffen. In het bosperceel werden op twee zogenoemde aasplaatsen en in diverse dassenburchten met Aldicarb vergiftigde stukken vlees aangetroffen.

Bij een ingang van twee dassenburchten werd een dode vos en een dode das aangetroffen. Uit nader onderzoek bleek dat de vos was doodgeschoten en de das vermoedelijk met Aldicarb was vergiftigd. Beide zijn in beslag genomen. Tevens werden zestien niet-geringde fazanten alsmede diverse vallen en 6 vuurwapens (kogel- en hagelgeweren) in beslaggenomen.  De eigenaar/bewoner en zijn echtgenote zijn als verdachte aangehouden voor overtreding van de Bestrijdingsmiddelenwet en overtreding van de Flora en Faunawet. De echtgenote is inmiddels in vrijheid gesteld. De man is in verzekering gesteld. Het in beslaggenomen bestrijdingsmiddel alsmede de dode vos en das zijn voor onderzoek overgebracht naar het laboratorium CIDC (Central Instituut voor Dierziekte Controle) te Lelystad.
bron:OM