Recentelijk is melding gemaakt van seksuele intimidatie aan boord van een van de schepen van de Koninklijke Marine. Gelet op de aard van die melding ziet staatssecretaris Van der Knaap aanleiding om aan een onafhankelijke onderzoekscommissie te vragen onderzoek te verrichten en hem te adviseren.

De onderzoeksopdracht beperkt zich niet tot het gemelde incident. Van der Knaap zal de commissie verzoeken vanuit een brede invalshoek te bezien in hoeverre seksuele intimidatie voorkomt en hem indien daartoe aanleiding is, nader te adviseren over op dat punt te nemen maatregelen. Dit laatste als onderdeel van de bredere reikwijdte van het borgen van de integriteit van de Defensieorganisatie.
De commissie zal bestaan uit mr. B. Staal (Commissaris van de Koningin Utrecht), mr. H.C.J.L. Borghouts (Commissaris van de Koningin Noord-Holland) en dr. J. Meyer (directeur Expertisecentrum Forensische Psychiatrie).
bron:MinDef