Twee op de drie Nederlanders zijn van mening dat de overheid het gezondheidsbudget met minimaal tien procent moet verruimen. Zestig procent ziet financiële meevallers van de overheid liever vertaald in extra handen aan het bed dan in belastingverlagingen. Volgens een representatief opinieonderzoek van het tijdschrift Gezondheid mogen verbeteringen in de zorg wat kosten. Aan de andere kant: een premieverhoging ziet slechts drie procent zitten.

De kwaliteit van de gezondheidszorg staat volop ter discussie. In verpleeghuizen is sprake van verwaarlozing, het College voor zorgverzekeringen heeft de vloer aangeveegd met de spoedeisende hulp en wachtlijsten bestaan nog steeds. Voor het tijdschrift Gezondheid aanleiding te onderzoeken hoe volgens de Nederlandse bevolking de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden.
Naast een verhoging van het overheidsbudget en het inzetten van eventuele financiële meevallers denkt 49 procent dat het zinvol is medisch specialisten in loondienst te laten werken en het vrije ondernemerschap te laten vervallen. Ruim veertig procent ziet wel wat in het voorstel de farmaceutische industrie extra belasting te laten betalen over haar marketing- en reclameactiviteiten. Een sociale dienstplicht voor jongeren na het voltooien van hun opleiding ziet 39 procent van de Nederlanders wel zitten. De beoogde afschaffing van de onroerendzaakbelasting (OZB) mag van 36 procent vervallen als het vrijgekomen geld ten gunste van zorguitgaven wordt aangewend. Direct uit eigen portemonnee een bijdrage leveren aan een betere zorg vindt de gemiddelde Nederlander geen goed idee. Het tijdschrift Gezondheid meldt dat slechts drie procent voor een fors hogere premie van de zorgverzekering is.

Liever lening dan sparen
Het onderzoek laat meer tegenstellingen zien. Twee op drie mensen vinden dat de verzekering of het ziekenfonds alles moet vergoeden dat de gezondheid ten goede komt. Tegelijkertijd heeft nog geen derde deel gekozen voor een duurdere polis met een ruimere dekking. 'Mijn gezondheid is het allerbelangrijkste in mijn leven,' is een gevleugelde uitspraak. In de praktijk blijkt dat bitter tegen te vallen. Ruim de helft is nog wel bereid de beste arts te bezoeken al moet er een uur voor gereisd worden. En een derde deel van alle Nederlanders slikt extra vitaminen om de gezondheid te bevorderen. Twintig procent van de mannen bekend echter tegenover het tijdschrift Gezondheid dat hun werk belangrijker is dan hun gezondheid (vrouwen 15%). Geld opzij zetten voor onvoorziene medische uitgaven doet slechts zeven procent. Het afsluiten van een persoonlijke lening voor een medische behandeling lijkt een aantrekkelijkere route te zijn, 35 procent kiest hiervoor.

bron:Gezondheid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular