De uitkomsten van een onderzoek van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de inkoopvoordelen en
praktijkkosten van apotheekhoudenden vormen de aanzet voor de
totstandkoming van een kostendekkend tarief voor apotheekhoudende
huisartsen en apothekers. Dit hebben de bij het onderzoek betrokken
partijen vandaag in een gezamenlijk persbericht bekend gemaakt. Het
nieuwe systeem moet op 1 januari 2008 ingaan. De LHV ziet de
resultaten van dit onderzoek als een eerste, goede stap in de
richting van een kostendekkend tarief voor apotheekhoudende
huisartsen.

In de afgelopen maanden heeft de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in opdracht van het ministerie van
VWS onderzoek gedaan naar de inkoopvoordelen en praktijkkosten van
apotheekhoudende huisartsen en apothekers. Bij dit onderzoek waren
verder de LHV, de apothekersorganisatie KNMP en Zorgverzekeraars
Nederland betrokken.

Uit het onderzoek is gebleken dat
apotheekhoudende huisartsen gemiddeld 17,8% van de inkoopwaarde van
de geneesmiddelen als bonus en korting ontvangt. Voor de
apotheekhoudende huisarts zijn deze bonussen en kortingen
noodzakelijk. De tarieven die hij voor zijn dienstverlening
ontvangt zijn namelijk niet kostendekkend. De gegevens, die vandaag
bekend zijn geworden, vormen de input voor een nieuw, kostendekkend
tariefsysteem voor apotheekhoudenden.

De huidige praktijkkosten, waar
tegelijkertijd onderzoek naar is verricht, zijn voor
apotheekhoudende huisartsen niet vast komen te staan. Voor
apotheekhoudende huisartspraktijken is het te complex om de exacte
kosten voor het apotheekdeel vast te stellen, aangezien het een
geïntegreerde praktijk betreft waar zowel huisartsenzorg als
apotheekzorg wordt geboden.

bron:LHV