De komende vijf jaar gaan vijf ministeries
en een breed onderzoeksteam kennis ontwikkelen om Nederland
klimaatbestendig te maken. Het kabinet reserveert 50 miljoen euro
voor het onderzoeksprogramma 'Kennis voor Klimaat'. Dat heeft de
ministerraad besloten op voorstel van minister Cramer (VROM).

Doel van het project is doeltreffende
aanpassingsstrategieën te ontwerpen. Dat gebeurt in
samenspraak met alle belanghebbenden.

De verwachting is dat het weer extremer
wordt door klimaatverandering. Zo zal bijvoorbeeld de kans op
zwaardere regenbuien toenemen, maar ook de kans op lange perioden
van droogte. Naar verwachting stijgt ook de gemiddelde
temperatuur.

Hotspots

Om de consequenties hiervan concreet te
maken, richt het programma zich specifiek op een aantal
hotspots.

Zo worden in de regio Haaglanden samen met
het bedrijfsleven gewerkt aan maatregelen om bijvoorbeeld
waterberging en glastuinbouw samen te laten gaan. Ook wordt gekeken
hoe Schiphol en de Rotterdamse haven zich kunnen handhaven als het
water verder stijgt.

Klimaat Kennisfaciliteit

Een Klimaat Kennisfaciliteit is ook
onderdeel van het project. Regionale overheden en het bedrijfsleven
kunnen daar relevante klimaatinformatie op maat krijgen.

Ook wordt kennis uitgewisseld met andere
klimaatgevoelige deltagebieden zoals New Orleans en Taiwan.

Bron:VROM