Er is een duidelijk verband tussen het
dagelijkse weer en het type misdaad dat op die dag wordt gepleegd.
Dit blijkt uit een onderzoek onder meer dan 50.000 delicten op de
website Misdaadkaart.nl. Meest frappante resultaat: hoe winderiger
het buiten is, hoe meer er binnen wordt ingebroken.

Misdaadkaart.nl verzamelt alle door de
politie gerapporteerde misdaden in Nederland en plaatst deze op een
kaart. Meer dan 50.000 misdaden zijn onlangs vergeleken met de
dagelijkse weersgesteldheid in Nederland. Na uitvoerige analyse
blijkt, dat met name de misdaadtypes "inbraken", "dronkenschap", en
"mishandeling" duidelijk beïnvloed worden door het weer.

Robert Jan de Heer, oprichter van
Misdaadkaart.nl en verantwoordelijk voor het onderzoek, constateert
enkele opvallende correlaties. "Uit de analyse blijkt, dat de
temperatuur gerelateerd is aan het aantal inbraken. Naarmate het
kouder wordt, vinden er relatief meer inbraken plaats." Het
verschil tussen het aantal inbraken op een warme dag (25-29 graden)
en een koude dag (0-4 graden) is bijna 50%. Eenzelfde vergelijking
valt ook te maken voor de hoeveelheid wind en regen; naarmate er
gemiddeld op een dag meer wind staat of regen valt, wordt er meer
ingebroken (kwart meer inbraken bij wind, 30% meer bij regen).

Mishandelingen vinden met name plaats bij
warm en zonnig weer. Hoe bewolkter het is, hoe minder er in
Nederland mishandeld wordt. Openbare dronkenschappen vinden met
name plaats bij koud weer (25% toename t.o.v. warm weer) en/of bij
een hoge luchtdruk. Robert Jan de Heer: "Ten slotte valt op, dat
het aantal ongelukken in Nederland toeneemt met ruim 15% als de zon
volop schijnt."

Over het onderzoek

Alle resultaten zijn terug te vinden op
www.misdaadkaart.nl/weer. Het onderzoek is uitgevoerd onder 50.000
door de politie gerapporteerde misdaden, die plaatsvonden gedurende
285 dagen. De data zijn vergeleken met de KNMI-weerdata
"Daggegevens van het weer" (via
www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/). Er hebben de afgelopen
jaren ook enkele academische onderzoeken plaatsgevonden omtrent de
correlatie tussen weer en criminaliteit. In Nederland houdt prof.
Evert van de Vliet zich al jaren bezig met dit onderwerp

bron:Misdaadkaart.nl