TNO heeft in 2003 onderzoek gedaan naar de effecten van
zendmasten voor mobiele telefonie op de prestaties en het welbevinden
van mensen. Het gaat dan om zowel het GSM-als het UMTS-systeem. GSM
bestaat al langer, UMTS is van recenter datum.

Uit het onderzoek blijkt dat bij zowel GSM-zendmasten als bij
UMTS-zendmasten mensen vaker iets beter presteren in tests naar hun
geheugen, concentratie, reactiesnelheid of oog-hand coà¶rdinatie. Bij
UMTS-masten is een statistisch relevant negatief effect op het ervaren
welbevinden van de proefpersonen geconstateerd.

Voor een verslag van het onderzoek: Proefjes naast een GSM-antenne. Lees ook de managementsamenvatting van het rapport.

Alhoewel TNO in dit onderzoek statistisch significante relaties heeft
gevonden, verdienen twee wetenschappelijk belangrijke aspecten verdere
uitwerking, te weten:
Replicatie.
Het is in de wetenschapsbeoefening van groot belang dat à©à©nmaal
gevonden effecten worden gereproduceerd, alvorens wetenschappelijke
acceptatie plaatsvindt.
* Grootte van het gevonden effect op het ervaren welzijn. TNO heeft een
effect gevonden op het ervaren welzijn; echter door de (in samenspraak
met de Medisch Ethische Toetsingcommissie) gekozen opzet van het
onderzoek is het niet mogelijk over de grootte en/of eventuele
schadelijkheid van dit gevonden effect uitspraken te doen.

Bron: TNO

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular