Volgens onderzoek van USP Marketing
Consultancy staan zeven van de tien kansrijke Nederlanders open
voor de optie om te verhuizen naar een nieuwbouwwoning of
gerenoveerde woning in een slechte wijk. Voorwaarde is dat de
woning volledig is afgestemd op de woonwensen. De belangrijkste
randvoorwaarden zijn een tuin, goede bereikbaarheid van de wijk en
een eigen parkeerplaats. Lagere woonlasten, een huurwoning of
subsidies zijn relatief minder belangrijk als voorwaarde om te
verhuizen.

Voor hoger opgeleide Nederlanders is een
centrumlocatie een belangrijk aspect voor een eventuele verhuizing
naar een slechtere buurt. Voor rijkere Nederlanders speelt
vormgeving en het aangezicht van de woning een belangrijke rol.

USP Marketing Consultancy baseert de
gegevens op het continue onderzoek Woonkennis onder ruim 1100
woonconsumenten. De gegevens zijn mede interessant vanwege de
conclusies in het rapport Interventies voor integratie van het
Sociaal Cultureel Planbureau dat 25 juli 1007 verscheen. Dit
rapport stelt dat de meeste kans op integratie bestaat, als
kansrijkere bewoners worden gestimuleerd zich te vestigen in
achterstandswijken, en bewoners van achterstandswijken de
mogelijkheid hebben om ook naar randgemeenten of buitenwijken te
verhuizen.

bron:AEDES