Het openbaar ministerie in Den Haag heeft het onderzoek naar de
verdwijning van Michelle Willard beëindigd. Michelle Willard wordt
sinds 7 augustus 1985 vermist, ze was destijds twee jaar oud.

Toen Michelle door haar vader, bij wie ze woonde, als vermist werd
opgegeven, ging men er vanuit dat het meisje bij haar moeder verbleef,
die geen vaste woon- of verblijfplaats had. Nadat gebleken was Michelle
ook niet bij haar moeder verbleef, is in 1988 een strafrechtelijk
onderzoek gestart. Dat onderzoek, dat in 1991 werd beëindigd, heeft
geen resultaat opgeleverd.

In 2002 en 2003 heeft het Landelijk Team Kindermoord (LTK) deze zaak
opgepakt, waarna vanaf begin 2003 een team van de Haagse recherche het
onderzoek heeft voortgezet. In april 2003 is het onderzoek heropend.

In de programma's Opsporing Verzocht en Tros Vermist, op de
Wereldomroep en in diverse kranten is aandacht gevraagd voor de zaak en
is een zogenoemde verouderingsfoto van Michelle getoond. Er is een
beloning van 15.000 euro uitgeloofd. Naar aanleiding van de analyse van
het Landelijk Team Kindermoord heeft de Politie Haaglanden een groot
aantal personen uit de familie- en bekendenkring opnieuw gehoord.

De opsporingsberichten hebben bijna 80 tips opgeleverd. Deze tips zijn
uitgelopen maar hebben niet tot concrete aanwijzingen omtrent de
verblijfplaats van Michelle geleid. Wel heeft een van de tips geleid
tot de verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Michelle
Willard tegen een thans 41-jarige man. In augustus 2003 is daarom een
gerechtelijk vooronderzoek geopend tegen deze man.

Het onderzoek heeft niet geleid tot directe aanwijzingen dat deze man
daadwerkelijk betrokken zou zijn geweest bij de verdwijning van
Michelle. Het gerechtelijk vooronderzoek wordt derhalve gesloten en de
man zal niet verder worden vervolgd.

Ook uit het overige onderzoek - dat met het horen van een laatste
persoon in januari 2005 is afgerond - is helaas niet komen vast te
staan wat er in 1985 precies met Michelle Willard is gebeurd. Er zijn
geen aanknopingspunten voor verder onderzoek. Daarom wordt het
onderzoek nu officieel beëindigd.

Bron: Openbaar Ministerie