De politie heeft het onderzoek naar de
brand op oudejaarsavond in een winkel aan de Sieversstraat
afgerond. Na technisch en tactisch onderzoek is vast komen te staan
dat er geen sprake is van een strafbaar feit.

De politie heeft acht getuigen gehoord en
uit deze getuigenverklaringen blijkt dat direct na ontdekking van
de brand alle deuren en ruiten intact waren. Ook bleek er geen
brand op de bovenverdieping van het pand te zijn. De politie heeft
voor de zekerheid nog een regenpijp doorgezaagd die min of meer
midden in het pand zat en de enige opening, via het dak, naar
buiten was. Hierdoor kon worden uitgesloten dat eventueel vuurwerk
via deze pijp in de zaak terecht is gekomen. De feitelijke
brandhaard zat achter in de zaak. Uit het technisch onderzoek kwam
vast te staan dat de brand vermoedelijk, door een niet meer vast te
stellen technisch mankement, is ontstaan. Al met al is er geen
sprake van een strafbaar feit en het pand is dan ook vrijgegeven
door de politie.

bron:Politie Friesland