Minister Brinkhorst (EZ) en directeur-generaal L.J. Roborgh (OCW)
hebben woensdag 17 januari in Den Haag de aftrap gegeven voor de
Casimir-experimenten. Doel van de experimenten is de mobiliteit van
onderzoekers te vergroten en meer uitwisseling van onderzoekers tot
stand brengen tussen bedrijven en publieke kennisinstellingen. Tijdens
de bijeenkomst kregen onderzoekers, bedrijven en kennisinstellingen
groen licht voor in totaal 17 verschillende projecten.  

 
EZ en OCW willen met deze subsidiemogelijkheid de mobiliteit van
onderzoekers aanjagen. Verder wordt deze mobiliteit gezien als een
middel om het beroep van onderzoeker aantrekkelijker te maken. Er is in
ons land bijvoorbeeld een tekort aan bà¨ta-opgeleide onderzoekers.
Minister Brinkhorst is blij met deze experimenten. Volgens hem is door
de kloof tussen de kennisontwikkeling en kennistoepassing te groot. We
moeten slimmer werken. Het stimuleren van de mobiliteit of het
uitwisselen van personeel tussen beide werelden is dus van groot
belang.   
 
Het Innovatieplatform heeft eerder geadviseerd deze structurele
faciliteit te creëren. De experimenten komen met name van grote
bedrijven (zoals Philips, Unilever, Ocà©) en een groot aantal
Nederlandse universiteiten. Ook zijn er een paar voorstellen waarbij
technostarters of mkbers betrokken zijn. Kern is om onderzoekers
tijdelijk bij bedrijven onder te brengen, en vice versa. Mobiliteit en
de mogelijkheid de loopbaan als onderzoeker tijdelijk op een andere
plek voort te zetten maakt de onderzoeksbaan immers aantrekkelijker en
veelzijdiger. Dat verhoogt de aantrekkingskracht van de onderzoeksbaan
en verbetert de arbeidsmarktkansen van de onderzoeker.   
 
Het Deltaplan Bà¨ta/Techniek stelde voor 2004 een aantal zogenaamde
Casimir-experimenten op het terrein van publiek private mobiliteit van
onderzoekers in het vooruitzicht. Dit plan biedt een brede aanpak om
het dreigende tekort aan bà¨ta-technici te keren.  Inmiddels zijn
de 17 Casimir-experimenten toegekend. Deze experimenten zijn
gefinancierd vanuit het Platform Bà¨ta/Techniek en EZ-middelen. Deze
experimentenlijn is geheel door EZ en Senter opgezet, begeleid en
afgehandeld. Er wordt nu een regeling onder regie van EZ, OCW, NWO,
Deltapunt en SenterNovem opgesteld. NWO is de uitvoerder van deze
regeling.  

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular