De TRAIL onderzoekschool van de TU Delft presenteert op vrijdag 11 november samen met TNO en de SWOV een nieuwe, verbeterde rijsimulator ten behoeve van onderzoek. Door de unieke software is deze rijsimulator efficiënter te benutten dan haar voorgangers. Daardoor wordt het gebruik flexibeler, goedkoper en meer gestandaardiseerd, wat de kwaliteit van het onderzoek ten goede komt.

Rijsimulatoren worden tegenwoordig in toenemende mate ingezet om de interactie tussen bestuurders, voertuigen en hun omgeving te bestuderen. Chauffeurs kunnen er (beter) mee leren rijden, (kleine) veranderingen in signalering en omgeving kunnen gemakkelijk bestudeerd worden en ook voor het onderzoek naar verkeersveiligheid in het algemeen zijn rijsimulatoren inmiddels van groot belang.

Nadeel van de rijsimulatoren is helaas dat ze duur zijn, zowel de hardware als de software en niet te vergeten de personele ondersteuning. Mede daarom heeft de onderzoekschool Trail van de TU Delft, samen met de Rijksuniversiteit Groningen, TNO Defensie & Veiligheid en SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), de software waarmee rijsimulatoren werken verbeterd in nauwe samenwerking met de firma ST software.

De nieuwe software biedt de mogelijkheid om met meerdere simulatoren tegelijk in à©à©n verkeersomgeving rond te rijden. Hierdoor ontstaan nieuwe onderzoeksmogelijkheden naar interactie tussen verkeersdeelnemers. Een ander voordeel is bijvoorbeeld dat delen van het onderzoek voortaan in heel eenvoudige (en dus heel goedkope) opstellingen kunnen plaatsvinden. Zo'n experiment kan echter ook op een kleine simulator worden voorbereid en op een grote simulator worden uitgevoerd.

Een ander opvallend aspect bij deze software is het hoge realistische gehalte van de modellering van het menselijke gedrag dat de (gesimuleerde) weggebruikers vertonen. De kwaliteit van het onderzoek blijft daarmee, als vanouds, hoog maar er kan veel sneller en effectiever onderzoek worden voorbereid en uitgevoerd.

Het softwareplatform is ontwikkeld door het consortium van TU Delft, de RUG, TNO en SWOV onder leiding van prof.dr. Karel Bookhuis, verbonden aan de TU Delft en de RUG, en lid van de Trail-programmaraad. De consortiumleden streven naar standaardisatie van experimenten en het uitwisselen van medewerkers en faciliteiten.

bron:TU Delft