Driebergen 03-03-2005 - De korpschef van het Korps landelijke
politiediensten heeft dinsdag 1 maart 2005 oneervol ontslag verleend
aan een medewerker van de Dienst Verkeerspolitie op grond van ernstig
plichtsverzuim en schending van de integriteit.

Uit intern onderzoek is gebleken dat de medewerker onjuiste opgave
heeft gedaan met betrekking tot een snelheidsovertreding, welke in
privà© sfeer was gepleegd.

Deze overtreding zou mogelijk hebben geleid tot consequenties voor de
werkzaamheden bij de Dienst Verkeerspolitie (ontzegging van de
rijbevoegdheid).

Het Korps landelijke politiediensten maakt disciplinaire maatregelen
actief bekend, rekening houdend met de privacy van betrokkene(n). De
organisatie wil daarmee transparant zijn in de uitvoering van het
integriteitbeleid en kenbaar maken dat het korps aan dit beleid ook
daadwerkelijk uitvoering geeft.

Bron: Korps landelijke politiediensten