Een voorstel van de Duitse regering heeft
voor onenigheid tussen de Protestantse en Rooms-Katholieke Kerk
geleid. Dat meldt persbureau ENI. Minister voor Gezinszaken Ursula
von der Leyen stelde voor het aantal crèches en
kinderdagverblijven voor 2013 te verdrievoudigen.

Het financieel ondersteunen van
crèches 'verlaagt vrouwen tot kind-barende machines',
stelt de katholieke bisschop van Ausburg, Walter Mixa. Hij noemt de
plannen, die werkende vrouwen moeten ondersteunen, 'vijandig
tegenover kinderen en ingegeven door blinde ideologie'.

De protestantse bisschop Wolfgang Huber
verklaarde echter dat de Evangelische Kerk in Duitsland de
voorstellen steunt - de kerk zal ook in de eigen crèches
meer plaatsen creëren. ''Daarnaast is het niet netjes
vrouwen die van de faciliteiten gebruikbaken te betitelen als
'kind-barende machines''', zei Huber eerder deze weeek tegen
een protestants persbureau.

Uitbreiding

Crèches en kinderdagverblijven
worden in Duitsland vaak onderhouden door kerken of plaatselijke
besturen. Ouders kunnen tegen een maandelijkse bijdrage
gebruikmaken van de faciliteiten. In de plannen van minister Von
der Leyen moet het aantal kinderdagverblijven in 2013 uitgebreid
zijn tot 750.000.

Duitsland kent het laatste percentage
werkende vrouwen in de Europese Unie. Ook het aantal geboorten is
in de laatste jaren afgenomen.

De problemen rond kinderopvang spelen
vooral in het voormalige West-Duitsland, waar vrouwen werden
gestimuleerd thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen.
Hierdoor zijn basisscholen maar een halve dag open en bestaan er
verder niet of nauwelijks mogelijkheden voor kinderopvang. In het
voormalige Oost-Duisland werden vrouwen daarentegen gestimuleerd te
gaan werken, waardoor er voldoende crèches bestaan die de
hele dag open zijn.

Vervanging voor gezin

Minister Von der Leyen, zelf moeder van
zeven kinderen, vond steun bij de protestantse bisschop Margot
Kaessmann. ''Christelijke kerken moeten alles doen om de Duitse
samenleving kindvriendelijker te maken'', aldus de bisschop in de
krant Passauer Freie Presse.

Volgens de aartsbisschop van Keulen,
Joachim Meisner, zorgt deze opvatting echter voor een hellend vlak.
Volgens hem zouden de crèches kunnen gaan fungeren als
vervanging voor een volwaardig gezinsleven. ''Ik heb deze bittere
ervaring opgedaan in het voormalige Oost-Duitsland'', zegt de
aartsbisschop, destijds leider van de Rooms-Katholieke Kerk in het
communistische gebied. Hiermee doelt Meisner op de Oost-Duitse
regering, die vrouwen onder druk zette om de arbeidsmarkt te
betreden.

Bron:IKON