Vanaf april 2007 werken Spectrum Leeuwarden (praktijk voor fysiotherapie, bekkenbodemzorg, oefentherapie, Mensendieck en SPORT) en de Friese mediator en jurist mr. Hilda van der Tuin samen in een voor Nederland geheel nieuw gezondheidsconcept.

Beide partijen beschouwen geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg als een samenhangend geheel. De therapeuten zien een duidelijk verband tussen het bestaan van conflicten op het werk, in de buurt of in de familiekring en lichamelijke klachten die daaruit voortvloeien.

Omgekeerd heeft Hilda van der Tuin ervaren dat mensen met een conflict eerder geneigd zijn om tot een oplossing te komen als ze zich door fysieke inspanning hebben kunnen ontspannen.

Iedere donderdag van 13.00 uur tot 17.00 uur is er een inloopspreekuur mediation in het opvallende nieuwe pand van Spectrum aan de Wijnhornsterstraat 196 in Leeuwarden. Iedereen die graag van zijn conflict af wil kan hierover volledig vrijblijvend met de mediator praten.

Geinteresseerd? Kijk dan op de websites van H. van der Tuin consultancy B.V. (www.huisjurist.nl) of de site van spectrum (http://www.huisjurist.nl)  

 bron:Huisjurist.nl