De invoering van de WMO gaat niet gepaard
met een zorgvuldig overgangstraject. De gevolgen daarvan worden nu
zichtbaar: de branche raakt medewerkers kwijt en consumenten worden
beperkt in hun keuzevrijheid. ActiZ, organisatie van
Zorgondernemers dringt er daarom bij de Tweede Kamer op aan om in
het debat van aanstaande donderdag te pleiten voor maatregelen.

De aanbestedingen van huishoudelijke
verzorging zijn volop in gang en er verschijnen dagelijks berichten
over de keuzes die gemeenten op grond van de WMO maken. ActiZ heeft
vanaf het ontwerp van de WMO een zorgvuldig overgangstraject
bepleit. De door ActiZ voorspelde gevolgen van de afwijzing van een
dergelijk overgangstraject dreigen in veel gemeenten bewaarheid te
worden:

- Door ongewenste gevolgen in sociaal
opzicht (ontslag, werkonzekerheid, een groeiend aantal flexibele
contracten en een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden) stromen
veel professionele en betrokken medewerkers uit de branche. Dit is
zeer zorgwekkend in een sector die de komende jaren te maken krijgt
met krapte op de arbeidsmarkt en medewerkers zal moeten kunnen
behouden en aantrekken.

- De keuzevrijheid van de cliënt wordt genegeerd: de
continuïteit van de soms jarenlange relatie tussen de
vertrouwde zorgverlener en de cliënt wordt verbroken door het
systeem van aanbesteding.

bron:Actiz