Het Persoonlijk ZorgNetwerk - www.pznnet.nl -  heeft vandaag een online planning en administratie pakket gelanceerd voor mensen met een persooongebonden budget (PGB). Dit pakket is een aanvulling op de in januari gelanceerde thuiszorgcommunity waar zorgvragers en zorgaanbieders elkaar kunnen vinden. Het doel van de website is om het beheren van een PGB eenvoudiger te maken. Door het samenbrengen van zorgvraag en zorgaanbod en het aanbieden van een uitgebreid planning en administratie systeem is dit nu een feit. Met het Persoonlijk ZorgNetwerk kan een budgethouder gemakkelijk zorgaanbieders vinden, deze vervolgens inplannen en in de zorgadministratie opnemen: het totale PGB beheer van begin tot eind.
De overheid streeft er in de zorgsector naar meer verantwoordelijkheid bij de individuele persoon te leggen. Dit doel is onder andere vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Mensen moeten meer voor zichzelf en voor elkaar gaan zorgen in plaats van meteen bij de overheid aan te kloppen. Het Persoonlijk ZorgNetwerk is een website  waarmee dit bereikt kan worden. Thuiszorg kan eenvoudig en op een persoonlijke manier worden georganiseerd, door aan de hand van profielen zorgvragers aan zorgaanbieders aan elkaar te koppelen. Vervolgens kan de zorgvrager zelfstandig zijn zorgplanning maken en zijn zorgadministratie beheren, onder andere door automatisch de benodigde verantwoordingsformulieren aan het Zorgkantoor te genereren.  

Op dit moment maken rond de 80.000 personen in Nederland gebruik van een persoongebonden budget (PGB). Het PGB zal langzaam overgeheveld worden van de AWBZ naar de WMO. Met een PGB kan een zorgvrager met een vastgesteld budget zijn eigen zorg organiseren en de zorgverleners uitkiezen waarmee hij of zij graag werkt. Met het aanvragen en uitvoeren van een PGB neemt echter ook de verantwoordelijkheid toe: men dient zelf zorgverleners te vinden, in te plannen en te administreren. Het Persoonlijk ZorgNetwerk is opgezet om deze zaken eenvoudiger te maken, en zodoende de last op de schouders van de PGB houder te verkleinen.

bron:Het Persoonlijk ZorgNetwerk