(EMEA Persberichten) Online rechtsbronnen simpel en kosteloos doorzoekbaar via à©à©n site.
Het vinden van de juiste juridische informatie is voor de jurist en advocaat van groot belang, maar vaak ook een tijdrovende bezigheid. Naast de gebruikelijke vakbladen, tijdschriften en boeken zijn er zeer veel digitale rechtsbronnen. Denk hierbij aan sites als Rechtspraak.nl, Wetten.nl, Overheid.nl en sites van de Tweede Kamer, de verschillende ministeries, het OM, de NMa, de OPTA, etc.

Deze online bronnen staan echter niet met elkaar in verbinding, waardoor het vinden van de juiste informatie een lastige klus wordt. Gelukkig zijn er initiatieven die het mogelijk maken de online informatie te doorzoeken. Hier zijn echter veelal kosten aan verbonden, terwijl deze rechtsbronnen op zich openbaar en dus gratis zijn. Om het web van online rechtsbronnen voor de freelance jurist en advocaat goed doorzoekbaar te maken heeft Juridici op haar homepage www.juridici.nl een gratis zoekmachine gemaakt. Hiermee kan op simpele wijze direct in de belangrijkste openbare juridische rechtsbronnen worden gezocht. Zonder kosten, zonder registratie.

Op www.juridici.nl zijn de online rechtsbronnen (30 in totaal) doorzoekbaar in 4 overzichtelijke categorieën: Rechtspraak & Jurisprudentie, Wetgeving, Training & Opleiding en Juridisch nieuws. Bij succes zullen er in de toekomst meerdere functies, waaronder het maken van selecties, worden toegevoegd. Voor de freelance jurist en advocaat wil Juridici een zo compleet mogelijke thuisbasis zijn en daar hoort de juiste informatievoorziening bij.

Voordelen voor jurist en advocaat
Juridici heeft als doel om hà©t online en offline platform te vormen voor de freelance jurist en advocaat. De aangesloten juristen en advocaten genieten van vele voordelen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak. Juridici wordt ingezet voor het verkrijgen van opdrachten en een gedegen online profilering middels de ProfielMatch. Juridici is er echter ook om kennis te maken met vakgenoten en elkaar online à©n offline te voorzien van diverse tips & tricks. En vanaf heden is het dus mogelijk om juridische informatie binnen een groot aantal digitale rechtsbronnen gratis te doorzoeken.

www.juridici.nl