(Persbericht) Uit onderzoek van Adver-Online naar het aantal online geplaatste vacatures is gebleken dat in het eerste kwartaal van 2011 19,8% meer vacatures online zijn geplaatst dan in het eerste kwartaal van 2010.

Het onderzoek bevat een blik op de nieuw online geplaatste vacatures van diverse vacaturesites. Het grootste deel van deze stijging is in 2010 gerealiseerd. Het vierde kwartaal van 2010 werden er al ruim 15% meer vacatures geplaatst dan in het eerste kwartaal van datzelfde jaar. Deze stijging heeft zich in het eerste kwartaal van 2011 uitgebreid naar 19,8%.

Opmerkelijk genoeg heeft deze stijging in het aantal vacatures er niet voor gezorgd dat het aantal sollicitaties ook een flinke stijging heeft gemaakt. In het eerste kwartaal van 2011 was het aantal sollicitaties met 5,8% hoger vergeleken met het eerste kwartaal van 2011. De conclusie kan dus worden getrokken dat een groter wordend vacatureaanbod geen aanleiding is voor meer sollicitaties.