Pijn en de behandeling daarvan is voor steeds meer zorginstellingen een hot-item. Patiënten hoeven per slot van rekening niet onnodig veel pijn te lijden. Het volgen van het effect van zo’n behandeling is erg belangrijk maar vaak ook zeer tijdrovend waardoor dit vaak niet optimaal geschied. Gevolg is dat patiënten soms langdurig en onnodig veel pijn hebben. Sermos heeft een web-applicatie ontwikkeld waarmee de progressie van pijn online gevolgd kan worden. 

.

Pijn en de behandeling daarvan is voor steeds meer zorginstellingen een hot-item. Patiënten hoeven per slot van rekening niet onnodig veel pijn te lijden. Pijnbestrijding wordt op veel verschillende manieren gedaan. Meest voor de hand liggende methoden zijn de medicamenteuze en invasieve behandelingen. Het volgen van het effect van zo’n behandeling is erg belangrijk maar vaak ook zeer tijdrovend waardoor dit vaak niet optimaal geschied. Gevolg is dat patiënten soms langdurig en onnodig veel pijn hebben. Sermos heeft een web-applicatie ontwikkeld waarmee de progressie van pijn online gevolgd kan worden, zowel extramuraal als ‘in-huis’.

 

Wat doet het programma van Sermos. Het programma legt, op een aantal vooraf ingestelde tijdstippen, automatisch telefonisch contact met een patiënt waarna een stem vraagt om een pijnscore in te toetsen. De scores die de patiënt intoetst worden opgeslagen in een grafiek en rapport. Een arts kan op ieder gewenst moment inloggen en heeft zo altijd inzicht in de progressie van de pijn van zijn patiënten. Zo kan hij/zij zien bij welke patiënt een behandeling effectief is en bij welke niet en waar ingrijpen noodzakelijk is. Het resultaat is dat de behandeling nog effectiever wordt en onnodig veel pijnlijden wordt geminimaliseerd.

 

Het programma van Sermos voorziet ook in een exportmodule waardoor het mogelijk is om de gegevens op te slaan in het patiëntendossier. Het programma kan ingezet worden na het plaatsen van een zenuwblokkade, het starten van een medicamenteuze therapie maar ook voor het monitoren van postoperatieve pijn.

Optioneel zijn een aantal uitbreidingen. Een uitbreiding met een module waarmee het mogelijk is om boven een bepaalde pijnscore de behandelaar te alarmeren middels een Sms- of Email-bericht behoort tot de mogelijkheden. Ook een module om pijn als Prestatie Indicator per behandelaar en per ingreep zichtbaar te maken is beschikbaar. Het programma is sinds 1 juni beschikbaar.