Nu de consumenten beschermt worden tegen willekeur van
vliegtuigmaatschappijen is er onrust ontstaan bij de prijsvechters als
Easy Jet over hun plicht een vergoeding te geven bij vertragingen,
overboekingen en het verlies van bagage.

De nieuwe regelgeving van de EU over de rechten van vliegtuigpassagiers
die vanaf 17 februari 2005 van kracht is, heeft easyJet genoopt tot
actie. De Britse vliegmaatschappij bevestigt wel dat een hoog
serviceniveau voor passagiers van groot belang is en dat zij zal
meewerken aan het uitvoeren van de regelgeving maar tegelijkertijd
waarschuwt easyJet voor de nadelige gevolgen van de nieuwe regels voor
de luchtvaartindustrie.

De nieuwe EU-regelgeving
heeft betrekking op de compensatie van passagiers bij overboekingen,
annulering en vertraging van vluchten. easyJet steunt het doel van de
nieuwe EU-regelgeving: het verantwoordelijk houden van
vliegmaatschappijen voor de service aan passagiers in alle gevallen en
het verbeteren van de vliegervaringen van reizigers. easyJet gelooft
dat de nieuwe regelgeving dit doel echter niet dient en dat er sprake
is van slechte wetgeving die schade toebrengt aan de branche.

easyJet
doet al het nodige om te allen tijde goede dienstverlening aan haar
passagiers te waarborgen en voorziet ook al in een aantal zaken die de
nieuwe regelgeving met zich meebrengt. Desalniettemin heeft de
vliegmaatschappij een groot aantal bezwaren

De regelgeving
geldt alleen voor luchtvaartmaatschappijen, hetgeen volgens
easyJet in strijd is met EU-regels dat alle vormen van transport
identiek behandeld moeten worden;

Compensatie zou volgens
easyJet geen vast bedrag moeten zijn, maar in redelijke verhouding
moeten staan met de betaalde ticketprijs. Op dit moment is de
gemiddelde prijs van een easyJet ticket enkele reis 61
Euro, volgens de nieuwe regelgeving zal de compensatie starten bij
249 Euro voor een enkele reis;

De volgens easyJet verwarrende
tekst van de regelgeving zal misleidend blijken te zijn waar het gaat
om de rechten van de passagier. Op dit moment is het niet  precies
helder welke aansprakelijkheid de vliegmaatschappijen hebben, omdat
iedere vertraging en iedere annulering per geval beoordeeld moeten
worden. De vliegtuigmaatschappijen zullen zelf moeten aantonen dat ze
getroffen werden door overmacht waar geen voorziening tegen getroffen
kon worden.

De onbedoelde consequentie van deze regelgeving zal
volgens easyJet zijn dat vliegmaatschappijen benadeeld worden door
kostenverhoging en de verwarring bij de passagiers. easyJet zal de
Europese Commissie en diverse Europese regeringen blijven vragen om
onmiddellijke herziening van deze regelgeving. easyJet nodigt de EU uit
om samen met de luchtvaartindustrie te komen tot een praktische en
effectieve oplossing van wat zij beschouwt als waarschijnlijk de meest
onvolkomen Europese regelgeving in de afgelopen jaren.

De
nieuwe regels werden door ambtenaren van de Europeese Unie
geintroduceerd op Schiphol. De ambtenaren deelden folders uit aan
passagiers waarin de nieuwe aansprakelijkheidsregels voor passagiers
staan uitgelegd.