In Alkmaar is grote onrust ontstaan over de aftakeling van gebouw
het Westerlicht. Het voormalig bejaardentehuis ligt in het park de
Alkmaarder Hout en bepaald voor een groot deel het gezicht van dit
park. Sinds enkele jaren is het pand eigendom van het ziekenhuis MCA
dat er een opleidingsinstituut van wil maken. Het bejaardentehuis is
inmiddels verhuist naar nieuwbouw.

De Historische Vereniging Alkmaar ijvert al een aantal jaren voor
het behoud van het beeldbepalende pand. Ook de bewonersorganisatie uit
de nabijgelegen Wilhelminalaan heeft er steeds op aangedrongen de
beeldbepalende elementen te behouden. Enkele maanden geleden schreef de
historische vereniging een brief aan het college van burgemeester en
wethouders met de vraag het MCA te bewegen achterstallig onderhoud aan
het pand te plegen zodat het niet verder zou verloederen. Het college
zegde dit toen toe. Dit weekeinde besloot het bestuur van de
historische vereniging opnieuw een brief aan het gemeentebestuur te
sturen met een klemmend verzoek verdere achteruitgang van het pand
tegen te gaan. Het pand is een rijksmonument en volgens de vereniging
heeft het gemeentebestuur de plicht om alles te doen voor het behoud
van het pand. Bij de leden van de vereniging en in de buurt leeft
overigens de angst dat het bestuur van het ziekenhuis het pand zo wil
laten verloederen dat afbraak onvermijdelijk is. Nieuwbouw is dan een
zeer aantrekkelijke optie.

Bron: Ingezonden bericht