Amsterdam Anders/De Groenen en GroenLinks maken zich ongerust over de gevolgen van het voorstel van wethouder van der Horst om de toekomstige bewonersgarage Vijzelgracht tegen marktwaarde te verkopen. De partijen willen niet dat de tekorten van de Noord/Zuidlijn op stadsdeel Centrum afgewenteld worden.

De beide fracties hebben schriftelijke vragen aan wethouder Frankfurther gesteld omdat het stadsdeel de aanleg gedeeltelijk meefinanciert. In 2003 heeft het stadsdeel 350.000 euro voor voorbereiding uitgegeven onder de voorwaarde dat de Vijzelgrachtgarage een garage voor bewoners zou worden.

Mocht de garage aan de meestbiedende verkocht worden dan is volgens Amsterdam Anders/ De Groenen en GroenLinks de kans zeer groot dat hier een bezoekersgarage komt. Alleen op die manier is immers de door wethouder van der Horst beoogde winst te behalen.

"De kans is groot dat we tegen wil en dank een bezoekersgarage in de maag gesplitst krijgen omdat Mark van der Horst gaten in de Noord/Zuidlijnbegroting dichten moet", aldus Fjodor Molenaar, fractievoorzitter van Groenlinks in deelraad Centrum. "En dat is nooit de bedoeling geweest".

Clemens Mol, duoraadslid voor Amsterdam Anders/De Groenen is vooral ongerust over de verkeersaanzuigende werking van een dergelijke garage: "Een bezoekersgarage op die plek is vragen om overlast en extra verkeer op de toevoerwegen. Dan laat je het idee van een autoluwe binnenstad helemaal varen.".

Zowel GroenLinks als Amsterdam Anders/De Groenen zijn verbaasd dat wethouder Frankfurther de deelraad nog niet ingelicht heeft over de financiële gevolgen voor het stadsdeel en wensen dat daar zeer snel duidelijkheid in komt.

bron:Groenlinks Amsterdam