Vrijdag 24 november, melde een landelijk
dagblad dat het team dat de moord op Louis Sévèke
onderzoekt, de dader zoekt in politiekringen. Het dagblad baseert
zich op uitlatingen van iemand die door het team als getuige is
gehoord. De politie Gelderland-Zuid heeft besloten niet inhoudelijk
op deze speculatie in te gaan. Dit soort berichten in de media,
gebaseert op uitlatingen van 'derden' en aannames schaden het
onderzoek. Het team onderzoekt nog steeds meerdere scenario's.

De betrokken getuige is overigens
één van de ruim 500 getuigen die tot nu toe in het
onderzoek zijn gehoord. De in het artikel genoemde informatie is al
langer bij de politie bekend. Van diverse kanten is overigens
aangedrongen op inschakeling van de Rijksrecherche vanwege de
kritische houding die het slachtoffer tegenover de politie en de
veiligheidsdiensten had ingenomen en die mogelijk mede tot de moord
zouden kunnen hebben geleid. De burgemeester van Nijmegen heeft dit
verzoek terzijde gelegd.

Tegenspraakteam

Om de voortgang van het onderzoek te
bewaken en 'kokervisie' te voorkomen kijkt sinds de start van het
onderzoek een tegenspraakteam mee. Dit tegenspraakteam bestaat uit
recherchedeskundigen van andere politiekorpsen met administratieve
ondersteuning van Gelderland-Zuid.

bron:Politie Gelderland-Zuid