Vertegenwoordigers van gemeenten,
consumentengroepen, energiebedrijven en ook Aedes hebben zich in
het Warmteforum sterk gemaakt voor een eerlijker beginsel voor de
bepaling van de maximale warmtetarieven. Zij hebben advies gegeven
aan de indieners van de Warmtewet. In 2003 heeft het CDA een
initiatiefwet ingediend voor invoering van deze wet. In de laatste
nota van wijzigingen van de Warmtewet blijkt een
ontheffingsmogelijkheid te zijn opgenomen voor de maximumprijs. Een
aantal deelnemers aan het Warmteforum, waaronder Aedes, is het hier
niet mee eens.

De Warmtewet moet afnemers van warmte
beschermen tegen hoge en ondoorzichtige rekeningen. Vooral afnemers
van stadsverwarming hebben hier baat bij. De Warmtewet moet ervoor
zorgen dat zij niet meer betalen dan als zij gas zouden gebruiken.
Dit volgens het zogenaamde NDMA-principe, wat staat voor
‘niet-meer-dan-anders’. Warmtetarieven zijn een bron
van ergernis voor bewoners, en dus ook voor corporaties. Aedes
heeft om deze reden in het Warmteforum geparticipeerd.

De nieuwe Warmtewet berekent de
(maximum)tarieven op basis van een rendementsmethode die
transparant is en een eerlijke vergelijking mogelijk maakt van de
kosten van stadsverwarming. Dit heeft als gevolg dat het tarief
voor stadverwarming lager wordt dan energiebedrijven nu adviseren.
Volgens het NDMA-principe zouden projecten die niet rendabel zijn,
niet afgewend mogen worden op de lokale bewoners. Deze bewoners
hebben geen keuze in het type verwarming waar ze gebruik van maken.
Ze zouden daarom niet voor kosten mogen opdraaien, die niet te
maken hebben met hun eigen verbruik. Aedes sluit zich aan bij
overige (consumenten)vertegenwoordigers, en wijst deze mogelijkheid
tot ontheffing af.

bron:AEDES