Op zaterdag 2 juli aanstaande wordt het Zeeuws Slavernijmonument op de Balans in Middelburg onthuld en het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden afgesloten. De onthulling van het monument is een waardige afsluiting van het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden. Het Jaar is georganiseerd door een groot aantal instellingen en organisaties in Zeeland om de aandacht te vestigen op een relatief onbekende episode uit de Zeeuwse geschiedenis.

Terugblik op een bijzonder jaar
Na de opening van het Jaar van het Zeeuws Slavernijverleden op 2 juli 2004 zijn er in Zeeland tal van activiteiten geweest die op de een of andere wijze aspecten van de slavernij belichtten. Een korte terugblik in hoofdlijnen van wat er zoal is gerealiseerd:
- een educatief traject met (interactieve) lessen, een speurtocht, een leskist en een scholenproject;
- tentoonstellingen over de (geschiedenis van de) slavernij, het dagelijks leven in Suriname en de Zeeuwse slavenhandel;
- literatuur, muziek en film met bijdragen van Ellen Ombre, Ronald Snijders, Frank Martinus Arion, Joyce Pool, Cynthia McLeod en Patricia Kaersenhout;
- theater met de 'Kleur van Droes' en de theatervoorstelling 'Zeeuws Slavernij Moment';
- een studiedag en een internationaal congres met als onderwerp de slavernij vanuit het perspectief van de tot slaaf gemaakten;
- een slavernijmonument.
Met deze activiteiten is een groot en breed publiek bereikt dat zich niet alleen bewuster is geworden van de actieve rol die de Zeeuwen hebben gespeeld in de slavenhandel, maar die de slavernij tevens hebben kunnen plaatsen in het licht van de nog steeds voortdurende en noodzakelijke strijd tegen racisme, discriminatie en intolerantie.

Het monument
De ontwerper van het monument is de Zierikzeese beeldend kunstenaar Hedi Bogaers. Zij kreeg hiervoor de opdracht van de Stichting Monument Middelburg. De gemeente Middelburg verleende alle medewerking.
Het non-figuratieve, uit graniet opgetrokken monument laat twee uiterlijk verschillende groepen zien die met elkaar een sterke, innerlijke verbondenheid vertonen. Het centrale element wordt gevormd door vier zuilen, die door een rode ader met elkaar zijn verbonden. De zuilen staan voor zwarte en blanke vrouwen en mannen van beide groepen. De rode ader visualiseert hetzelfde rode bloed en hetzelfde kloppende hart. Daarin zijn optisch geen verschillen waarneembaar.
Om het centrale element heen zijn vier losse elementen gepositioneerd, eveneens in zwart en blank graniet. Het zijn twee opengebroken cirkels. Met de breukvlakken naar buiten gekeerd vormen ze een denkbeeldig vierkant dat als ruimtelijk kader voor het monument fungeert. De open breukvlakken symboliseren het thema van de slavernij dat nu niet langer meer verzwegen hoeft te worden.

De Balans
Het monument staat op een historische plaats. De Middelburgse Commercie Compagnie (1720-1889) had haar hoofdpakhuis in het gebouw aan de Balans dat tegenwoordig onderdak biedt aan het CBK en enkele appartementen. De directeuren en hoofdparticipanten van de MCC vergaderden in een zaal van de St. Jorisdoelen, eveneens aan de Balans. De MCC werd opgericht door Middelburgse kooplieden. Van 1730 tot 1807 was de slavenhandel de belangrijkste bron van inkomsten.

Tegelijk met het slavernijmonument is ook de herinrichting van de Balans, inclusief een nieuwe fontein gerealiseerd. Dit was nodig omdat de oude fontein onherstelbaar beschadigd bleek. De gemeente Middelburg heeft de herinrichting en het maken van de fontein in eigen beheer uitgevoerd aan de hand van een ontwerp van Hedi Bogaers. Evenals het monument is ook de fontein in graniet(rood en grijs) uitgevoerd.
Monument, fontein en de oude beukenbomen vormen nu een bijzondere, door de historie geïnspireerde eenheid.

bron:Stichting Zeeuws Historisch Erfgoed