Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft deze maand voor het eerst
bij de rechtbank in Rotterdam veroordelingen tot ontnemingen bij
minderjaren gekregen. Het was voor het eerst dat het Rotterdamse OM
ontnemingsvorderingen tegen minderjarigen indiende.

De zaken waren tegen vier meisjes van nu 17 en 18 jaar, die in 2003 al
waren veroordeeld wegens diefstal (in vereniging). De meisjes hielden
zich bezig met zakkenrollen, waarbij met name bejaarde slachtoffers
werden uitgezocht.. Ze werden daarvoor veroordeeld tot deels
voorwaardelijke gevangenisstraffen en werkstraffen. In à©à©n van de
woonhuizen van de meisjes werd ruim 24.000 euro aangetroffen en dat
werd in beslag genomen.

De officier van justitie had tegen de meisjes ontnemingen van in totaal
bijna 50.000 euro ingediend. Dat bedrag was gebaseerd op de gemiddelde
opbrengst van de diefstallen, die volgens de eigen verklaringen van de
meisjes twee tot drie keer per week werden gepleegd, gedurende een
groot aantal maanden. De rechtbank heeft deze wijze van berekening niet
gehonoreerd en de ontnemingen gebaseerd op de daadwerkelijk
vastgestelde diefstallen. De meisjes moeten nu bijna 4000 euro betalen
aan wederrechtelijk genoten voordeel. De rechtbank verwierp het verweer
dat de ontnemingsmaatregel niet voor minderjarigen was bedoeld. In de
wet worden zij namelijk niet uitgesloten.

Het OM in Rotterdam heeft besloten niet in beroep te gaan.

Bron: Openbaar Ministerie