Op vrijdag 11 maart heeft de rechtbank Roermond voor een verdachte de
betaling aan de Staat van het wederrechtelijk verkregen voordeel
uitgesproken van Euro 2.366.027,96. Het gaat hierbij om de winsten van
drugsverkoop (softdrugs).

Deze ontnemingvordering werd inhoudelijk behandeld op 28 januari j.l.

In oktober 2002 had de rechtbank Roermond deze verdachte al veroordeeld
voor de export van softdrugs en deelname aan een criminele organisatie.
De rechtbank legde de verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf
op van 3 jaar. De verdachte had hoger beroep tegen het vonnis van de
rechtbank ingesteld. Op 15 oktober 2003 sprak het hof in Den Bosch
eveneens een gevangenisstraf van 3 jaar uit.

Deze zaak valt onder het project Hektor. In dit project werken de
gemeente Venlo, het Openbaar Ministerie Roermond en de politie
Limburg-Noord dagelijks samen in de aanpak van de overlast die de
handel in en het gebruik van drugs veroorzaken. Hektor kent een
driesporenbeleid: een vast-goedtraject, een coffeeshoptraject en een
handhavingstraject. Binnen Hektor wordt verder nauw samengewerkt met de
Belastingdienst en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD.

Bron: Openbaar Ministerie