Vanochtend om 7.00 uur is gestart met het deels ontruimen van een bedrijf aan de Nassaulaan te Vlijmen. De actie richt zich vooral op het afvoeren van de afvalstoffen die op het terrein aanwezig zijn en zal waarschijnlijk de hele dag duren.

Het bedrijf wordt ontruimd naar aanleiding van een provinciale last onder bestuursdwang omdat de eigenaar van het bedrijf geen milieuvergunning heeft voor de opslag van de te verwijderen afvalstoffen. Daardoor is er sprake van overtreding van de Wet milieubeheer. Een eerder opgelegde dwangsom leidde niet tot beëindiging van de overtreding.

Het betreffende bedrijf is een handelsonderneming welke volgens de milieuvergunning handelt in ijzer en staalschroot in combinatie met oude non-ferrometalen en oude materialen en tevens handelt in nieuw ijzer en hout. In strijd met de milieuvergunning slaat het bedrijf tevens bouw- en sloopafval, overige afvalstoffen, afvalolie en asbest op. Deze activiteiten van het bedrijf zijn niet vergund en leiden tot hinder voor de omgeving. Na verschillende controles en waarschuwingen, heeft het bedrijf van de provincie de opdracht gekregen om de illegale activiteiten te beëindigen en beëindigd te houden alsmede om de afvalstoffen af te voeren. De eigenaar heeft onvoldoende gehoor gegeven aan deze opdrachten. Voor het college van Gedeputeerde Staten was dit aanleiding om het besluit te nemen handhavend op te treden door op kosten van de overtreder de illegale opslag te beëindigen.
 
Bron:Provincie Noord-Brabant