Dinsdagochtend om 07.00 uur heeft de
gemeente Lingewaard in samenwerking met Politie Gelderland-Midden
een start gemaakt met de ontruiming van Fort Pannerden. Het fort is
sinds juni 2000 gekraakt. De gemeente Lingewaard is diverse keren
in gesprek geweest met de krakers en heeft hen gevraagd het fort te
verlaten. Tot nu toe heeft dit geen resultaat opgeleverd.

Het fort kent een lange geschiedenis, van
vestingswerk tot te restaureren monument. De gemeente heeft de
functie van Fort Pannerden in het bestemmingsplan vastgelegd. Het
fort heeft geen woonbestemming. De rechter heeft hierover inmiddels
een uitspraak gedaan. De gemeenteraad heeft ingestemd met de
ontruiming van het fort. Na de ontruiming wordt in overleg met de
eigenaar Staatsbosbeheer zo snel mogelijk invulling gegeven aan de
nieuwe bestemming. Het fort krijgt meerdere bestemmingen in de
nieuwe situatie zoals een museale bestemming, en culturele ruimte
met horecavoorzieningen. Het fort wordt daarmee weer opengesteld
voor het publiek.

De gemeente heeft oog voor wat de krakers
de afgelopen jaren voor het fort hebben betekend. Om hen tegemoet
te komen, biedt de gemeente Lingewaard de krakers een tijdelijk
verblijfadres aan.

bron:Staatsbosbeheer