Het winkelcentrum aan het Raadhuisplein in Stein is
donderdag 25 november om 11.05 uur ontruimd nadat brand had gewoed in
een daar gelegen frituur.

De brand ontstond nadat het frituurvet door nog onbekende oorzaak vlam
vatte. Twee personeelsleden konden op tijd de frituur verlaten. Zij
werden opgevangen in het nabijgelegen politiebureau. Een behulpzame
vrachtautochauffeur, die in het begin meehielp de brand te blussen,
ademde zoveel rook in dat hij niet goed werd. Uit voorzorg werd hij
naar het ziekenhuis vervoerd.

De brand ging met veel rook gepaard welke zich allengs door het hele
winkelcentrum verspreidde. Op last van de brandweer zorgde de politie
ervoor dat een honderdtal bezoekers samen met de eigenaren van de
winkels uit het winkelcentrum werden verwijderd. Dit verliep verder
zonder problemen.

Behalve de chauffeur liep niemand letsel op. Uit een in het centrum
gevestigde dierenwinkel konden, in samenwerking met leden van de
dierenambulance, alle dieren worden gered. Zij werden overgebracht naar
een opvangcentrum in Sittard. Door de brand raakte het interieur van de
frituur zwaar beschadigd. Ook liepen diverse winkels de nodige
rookschade op. Hoe groot de totale schade is, is niet bekend. Met grote
ventilatoren blies de brandweer de rook uit het winkelcentrum. Dit
karwei duurde tot ongeveer 15.00 uur waarna het centrum weer vrij werd
gegeven.

Bron: Politie Limburg-Zuid