Rechtbank Assen heeft op 28 november 2006
een 60-jarige man uit Anloo ontslagen van rechtsvervolging. De
rechtbank acht bewezen dat hij in 2003/2004 het lijk van zijn
moeder heeft weggemaakt om haar overlijden geheim te houden. Ook
acht de rechtbank bewezen dat hij zich de ouderdomsuitkering ten
behoeve van zijn moeder heeft toegeëigend.

Uit een psychiatrisch rapport blijkt dat
verdachte al jaren - en dus ook ten tijde van de gepleegde feiten -
psychotisch was. Hij was daardoor niet in staat zijn wil te bepalen
en had geen greep op zijn eigen handelen en gedrag. De rechtbank
acht hem daarom volledig ontoerekeningsvatbaar.

Bron: Rechtbank Assen