De brancheorganisatie Boaborea voor werk,
loopbaan en vitaliteit is van mening dat het probleem dat kleine
werkgevers kunnen hebben met het in dienst houden van werknemers
met een kleine handicap reëel is. Echter de keuze om die
werknemers vervolgens te ontslaan is ongewenst en onnodig.

Uit een gisteren uitgelekt onderzoek, dat
in opdracht van de Stichting van de Arbeid is uitgevoerd, blijkt
dat ruim een derde van de werknemers met een kleine handicap na 2
jaar ziekte wordt ontslagen. Terwijl werkgevers- en
werknemersorganisaties hebben afgesproken dat deze mensen waar
mogelijk in dienst blijven in een aangepaste functie.

En daar zit nu juist voor kleinere
werkgevers het probleem. Omdat zij maar een beperkt aantal functies
hebben is het vaak niet mogelijk om voor een arbeidsgehandicapte
werknemer aangepast werk te creëren. Boaborea is van mening
dat de oplossing die werkgevers nu kiezen, namelijk ontslag van
deze werknemers, ongewenst en onnodig is.

Werkgevers kunnen ook op andere wijze hun
verantwoordelijkheid waar maken door te zorgen dat ze van werk naar
werk worden bemiddeld. Dat kan door op regionaal niveau de handen
ineen te slaan. Het is immers heel goed mogelijk dat iemand een
bepaald soort werk niet meer kan doen, denk bijvoorbeeld aan een
kapster, die last heeft van kapperseczeem, maar in een andere
branche prima kan functioneren.

Boaborea heeft het initiatief genomen om
een plan op te stellen om met behulp van de

dienstverlening van re-integratiebedrijven
deze bemiddeling van werk naar werk vorm te geven. Dit voorstel zal
zeer binnenkort, onder andere met MKB-Nederland, worden

gepresenteerd.

bron:BoaBorea