Wie een ontslagvergoeding ontvangt kan al snel 0,75% extra rendement ontvangen op zijn/haar gouden handdruk door de ontslagvergoeding te storten op een bankspaarrekening in plaats van in een goudenhanddrukverzekering. Bij een gouden handdruk van € 50.000 en een rentetermijn van 10 jaar betekent dat een extra opbrengst van € 5.355.
Dit blijkt uit onderzoek van Lead Forward eigenaar van o.a. www.bank-sparen.nu en www.goudenhanddruk-expert.nl.

Tot voor kort konden ontslagen werknemers alleen terecht bij de verzekeraar met hun ontslagvergoeding. Verzekeraars bieden voor deze ontslagvergoeding speciale levensverzekeringen aan, waarbij het rendement grotendeels gebaseerd is op de sterftekans van de verzekerde. M.a.w. hoe ouder de verzekerde is, hoe groter de kans dat de verzekeraar niet het volledige bedrag hoeft uit te keren. Deze zogeheten sterftewinst wordt verwerkt in het rendement, zodat verzekerden die op einddatum wel leven een hoger rendement krijgen.
Bij banksparen wordt er geen rekening gehouden met de sterftekans, ongeacht leeftijd of geslacht van de rekeninghouder krijgt iedereen hetzelfde rendement.

Sinds 1-1-2010 mag de ontslagvergoeding ook worden afgestort bij de bank op een zogeheten stamrechtspaarrekening (= banksparen). De eerste producten kwamen 15 maart op de markt en die blijken stukken voordeliger dan de bestaande gouden handdruk verzekeringen.

In het onderzoek zijn de opbrengsten van bankspaarrekeningen vergeleken met de opbrengsten van gouden handdruk verzekeringen. Er is daarbij uitgegaan van het volgende:
Geslacht: man
Ontslagvergoeding: € 50.000
Doel: wegzetten voor later
Dekking bij overlijden: opgebouwde saldo

We hebben de resultaten vergeleken voor een man van 40 jaar, 50 jaar en 60 jaar oud. Daarnaast hebben we gekeken naar de opbrengst bij een rentetermijn van 5 jaar en 10 jaar.

Te zien is dat in alle 3 de profielen banksparen ruimschoots meer oplevert dan verzekeren.

Ook bij overlijden keert banksparen meer uit dan een verzekeraar. Aegon keert bij overlijden voor de einddatum alleen de ingelegde ontslagvergoeding uit. Robein keert bij overlijden nog minder uit, namelijk 90% van de ingelegde ontslagvergoeding. Dit heeft te maken met het verzekeringselement van dit soort producten, de verzekeraar is bij wet verplicht een verschil te maken tussen de uitkering bij leven en de uitkering bij overlijden. Banksparen keert bij overlijden het opgebouwde saldo uit aan de nabestaanden, niets meer niets minder.

Bij banksparen kan ook worden gekozen voor een variabele rente. Het voordeel hierbij is dat op ieder gewenst moment (een deel van) het saldo kan worden omgezet in een aanvulling op het inkomen. Ideaal voor ontslagen werknemers die niet weten of ze snel een nieuwe baan zullen vinden.

Banksparen is een zeer interessante optie voor mensen die binnenkort een ontslagvergoeding krijgen of voor mensen waarvan hun goudenhanddrukpolis binnenkort expireert.
Banksparen wordt helaas nog te weinig aangeboden door financieel adviseur. Dit komt enerzijds omdat het provisiemodel minder interessant is voor adviseurs en anderzijds omdat niet alle banken die banksparen aanbieden (of gaan aanbieden) werken met externe adviseurs.