Katholiek Nieuwsblad moet een
(eind)redacteur een vergoeding van slechts 27.000 euro bruto
betalen als de arbeidsovereenkomst met hem wordt ontbonden. Dat
heeft de kantonrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch
zojuist bepaald. Beide partijen geven aan dat er geen basis meer is
voor een voortzetting van het dienstverband.

Katholiek Nieuwsblad wil haar
(eind)redacteur ontslaan omdat hij gedurende geruime tijd een
buitenechtelijke relatie heeft gehad en in een
echtscheidingsprocedure is verwikkeld. Volgens het nieuwsblad is
deze handelswijze in strijd met onder meer het redactiestatuut
waarin staat dat de leden van de redactie gebonden zijn aan de
katholieke levensbeschouwing: “miskenning van de grondslag
van de stichting en van de Principiële Uitgangspunten dient te
leiden tot beëindiging van de arbeidrelatie”. Daarnaast
is er volgens Katholiek Nieuwsblad sprake van een verstoorde
vertrouwensrelatie omdat de (eind)redacteur zijn
privésituatie aanvankelijk geheim heeft gehouden en, zonder
opening van zaken te geven, heeft geprobeerd om een functie buiten
de redactie te verwerven.

De (eind)redacteur onderschrijft nog
steeds de uitgangspunten van Katholiek Nieuwsblad en meent dat zijn
privésituatie niet in de weg staat aan de normale
uitoefening van zijn functie. Hij kan zich wel voorstellen dat zijn
werkgever daar anders over denkt. Mede met het oog daarop heeft hij
in de zomer van 2006 gevraagd om wijziging van zijn functie en
tewerkstelling op de administratieafdeling.

De kantonrechter meent dat de
omstandigheid dat de (eind)redacteur vanwege zijn
privésituatie niet meer in het profiel van Katholiek
Nieuwsblad past, overwegend voor rekening komt van de
(eind)redacteur. Katholiek Nieuwsblad had hem echter wel de
gelegenheid moeten bieden om op de marketingafdeling te gaan
werken. Dit werk deed hij al tijdelijk. Het valt de (eind)redacteur
niet te verwijten dat hij zijn verhouding niet eerder heeft
opgebiecht. Dat had hij niet hoeven doen, ook niet bij de
gesprekken die hij heeft gehad over de te vervullen nieuwe
functie.

Bron: Rechtbank 's-Hertogenbosch