(Persbericht) Per 1 januari 2011 heeft het Ministerie van Financiën bepaald dat een ontslagregeling met het karakter van een vervroegde uittreding belast wordt tegen een tarief van 52 procent. Men spreekt hier van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Tot 1 januari 2011 gold voor een RVU het belastingtarief van 26 procent. De strafheffing van 52 procent vindt altijd plaats bij de werkgever - de inhoudingspichtige - en niet bij de werknemer. De werkgever heeft geen verhaalsrecht op de werknemer. De ontslagen werknemer is in principe vrij om de ontvangen ontslagvergoeding te besteden. De Gouden Handdruk Specialist merkt in de praktijk dat banken en verzekeraars een ontslagvergoeding vanuit een RVU niet accepteren. Een RVU regeling kan eventueel worden gestort in een stamrecht BV. Het is nog onduidelijk hoe de belastingdienst hier mee omgaat.

Strafheffing op ontslagvergoeding vanuit RVU verdubbeld
"De overheid stimuleert dat werknemers doorwerken tot hun pensioengerechtigde leeftijd," stelt Marius Winter van de Gouden Handdruk Specialist. "Juist daarom zijn per 1 januari 2006 de VUT- en prepensioenregelingen voor werknemers afgeschaft in Nederland. Ook ontslagregelingen met als doel oudere werknemers te ontslaan zijn niet gewenst. De ontslagvergoeding voor deze ouderen doelgroep zou dan over een paar jaar uitgesmeerd kunnen worden. Hierdoor is er toch sprake van vervroegde uittreding. Deze ontslagregelingen worden per 1 januari 2011 bestraft met een RVU heffing van 52 procent." Bij het toekennen van een ontslagvergoeding wordt door de fiscus onderscheid gemaakt tussen een kwalitatieve en een kwantitatieve toets om te bepalen of er sprake is van een Recht op Vervroegde Uittreding (RVU) en daarmee een extra heffing van 52 procent. Bij het toekennen van een gouden handdruk moet altijd eerst naar de kwalitatieve toets bekeken worden, daarna eventueel nog naar de kwantitatieve toets.

Ontslag oudere werknemers vergt zorgvuldigheid
Bij ontslag van oudere werknemers is het voor werkgevers aan te raden zeer zorgvuldig te handelen. Het kan verstandig zijn om over een voorgenomen ontslag vooraf contact op te nemen met de Belastingdienst om na te gaan hoe zij daar tegenover staan. "Feitelijk gezien is de beste oplossing dat een ontslagregeling niet wordt gezien als een regeling voor vervroegde uittreding", vervolgt Winter. "Bij ontslag wegens disfunctioneren, reorganisatie of een slecht economisch perspectief geldt de gangbare ontslagregeling. Dit zijn namelijk geen leeftijdsgebonden ontslagredenen. In deze situaties wordt de hoogte van de ontslagvergoeding veelal bepaald door de kantonrechtersformule." Bij een collectief ontslag geldt de RVU strafheffing van 52 procent niet als het verminderen van het personeelsbestand op basis van afspiegeling van alle leeftijdscategorieën wordt uitgevoerd. Als blijkt dat er wel op leeftijd wordt geselecteerd, dan is de strafheffing wel van toepassing.

Over De Gouden Handdruk Specialist
De Gouden Handdruk Specialist informeert werknemers die een ontslagvergoeding ontvangen. De Gouden Handdruk Specialist adviseert boventallige of ontslagen werknemers over de financiële consequenties van ontslag. De Gouden Handdruk Specialist werkt landelijk en is gevestigd in Soest. De Gouden Handdruk Specialist is onderdeel van W&P Belastingadviseurs.