Het ontwerp voor Het Nieuwe Rijksmuseum, inclusief Studiecentrum, Aziatisch paviljoen en .energiering., kan voor een groot deel ongewijzigd blijven. Dat blijkt uit de nota van beantwoording van het Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid naar aanleiding van de inspraakronde op het Ruimtelijk Afwegingskader (RAK). De ingang in de onderdoorgang is in de huidige vorm echter niet mogelijk. Dit betekent dat de Spaanse architecten Cruz en Ortiz nu terug naar de tekentafel gaan om een nieuwe entree te ontwerpen. 
 
Staatssecretaris Van der Laan (OCW) laat, mede namens de Minister van VROM en de hoofddirecteur van het Rijksmuseum, weten te respecteren dat de uitkomst van de inspraak nu aanleiding is tot het ontwerpen van een nieuwe entree voor Het Nieuwe Rijksmuseum. 
 
Het voorstel voor een aangepast RAK ligt bij de Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid en wordt naar verwachting in juni vastgesteld. 
 
Het Nieuwe Rijksmuseum is een samenwerking tussen de Ministeries van OCW en VROM en De Stichting Het Rijksmuseum te Amsterdam. 
 
bron:OCW