Het voormalige industrieterrein Huiswaard in Alkmaar moet worden
omgevormd tot een winkelgebied met grootschalige winkelvoorzieningen en
een nieuwe woonwijk, de wijk Overstad, gelegen tegen het historsche
stadscentrum. De gemeente bezit inmiddels de grond van een voormalige
groothandel in sanitair, de Vegro en wil op dit grondgebied een
woonwijk laten ontwikkelen. Voor het ontwerpen hiervan wordt een
wedstrijd uitgeschreven onder Europeese jonge architecten.

Alkmaar zet haar deel van het voormalige Vegro-terrein op
Overstad in voor de prijsvraag Europan8 voor jonge Europese
architecten. In de ogen van het College van Burgemeester en
Wethouders  biedt de locatie volop kansen voor een nieuwe impuls
in de Alkmaarse stedenbouw en architectuur. De opgave voor de
deelnemende architecten is op creatieve wijze invulling te geven aan de
ontwikkeling van een deel van het Vegro-terrein. Daarbij dienen de
architecten nadrukkelijk in te spelen op de visie van Adriaan Geuze van
het Bureau West8, die eerder door eigenaren en gebruikers van Overstad
is benoemd tot extern supervisor van de ontwikkeling van dit
gebied.  

Overstad ligt
in het centrum van Alkmaar. Het gebied heeft volgens de gemeente
verschillende positieve aspecten, zoals een aantal succesvolle
ondernemers en winkels en enkele mooie wooncomplexen, maar als geheel
maakt het vooralsnog een enigszins verpauperde indruk. Op dit moment is
een groot deel van Overstad nog een verouderd industrieterrein, waar de
verkeers- en parkeerproblemen groot zijn. Een deel van een enkele
jaren geleden grootschalig winkelcentrum staat nog steeds leeg.
 
Als
het aan gemeente Alkmaar en de verschillende eigenaren en gebruikers
ligt, wordt Overstad een nieuw, duurzaam, levendig en aantrekkelijk
stadsdeel van Alkmaar. Een verrijking van de huidige historische stad
en van bestaande woon- en werkgebieden. De plannen worden gezamenlijk
met de eigenaren gemaakt. De gemeente Alkmaar heeft voor dit project
een zogenaamd ´ontwerpatelier' in het leven geroepen om samen met alle
betrokkenen te komen tot een Masterplan.  De ontwerpen voor een
deel van  het voormalige Vegro-terrein in de prijsvraag van
Europan dienen daarin te passen.
 
Europan is een Europese
organisatie met vestigingen in zo'n twintig landen. De organisatie
schept in en buiten Nederland kansen voor jonge architecten,
mobiliseert ideeën, oplossingen, benaderingen en ontwerpen. En draagt
bij aan het debat over architectuur en stedenbouw op lokaal, nationaal
en internationaal niveau. Gemeentes en/of opdrachtgevers stellen
locaties beschikbaar en Europan organiseert de prijsvraag. Opzet van de
tweejaarlijkse prijsvraag is dat het winnende plan daadwerkelijk wordt
uitgewerkt en gebouwd. Het is de achtste keer dat Europan deze
prijsvraag in ons land uitschrijft. 

Verantwoordelijk
wethouder Cor van Vliet ziet in deelname aan het prestigieuze Europan8
volop mogelijkheden: "Overstad heeft ondernemers, winkelend publiek,
bewoners en woningzoekenden veel meer te bieden dan het nu doet. Een
ambitieuze en voortvarende ontwikkeling van het Vegro-terrein is
daartoe van wezenlijk belang. Vandaar ook dat ik reikhalzend uitzie
naar de creatieve inzendingen van de architecten die zich op deze
uitdaging zullen storten. Europan8 biedt Alkmaar een stedenbouwkundig
buitenkansje. Dit draagt ertoe bij dat onze stad op het punt van
architectuur naam kan maken, nationaal à¨n internationaal."