De bouw van het Deventer Entertainment Center (DEC) gaat uiteindelijk niet door. Dit teleurstellende bericht kreeg wethouder Bert Doornebos deze week van de ontwikkelaar DEC Vastgoed B.V. te horen. De heer Kruithof van DEC Vastgoed heeft aangegeven te stoppen met het realiseren van dit plan, omdat er nog steeds niet voldaan kan worden aan de financiële randvoorwaarden en er tevens onvoldoende perspectief is om dit project binnen afzienbare tijd te kunnen realiseren vanwege alle nog te doorlopen procedures.

Dit alles overwegende is Kruithof tot de conclusie gekomen dat het, mede naar de betrokken investeerder, zakelijk gezien niet meer verantwoord is met dit project in Deventer door te gaan. à¢Het college betreurt het zeer, zeker gezien de recreatieve impuls die een dergelijke invulling aan Deventer kan geven. We gaan nu op zoek naar nieuwe mogelijkheden, waarbij de visie op de sport- en spektakelstrook overeind blijft. Het is een prachtige locatie, met een goede infrastructuur. Dat moet dus lukkenà¢, aldus wethouder Doornebos.

Ruim vier jaar lang heeft DEC Vastgoed geprobeerd het prestigieuze DEC van de grond te krijgen. Hoewel er een investeerder is die het gehele project wil financieren, komen de betrokken partijen er met elkaar in financiële zin niet uit. Kruithof geeft aan geen concessies te willen doen aan de duurzaamheid van de exploitatiemogelijkheden. Ook de lange en ingewikkelde procedures waarvan het einde voorlopig nog niet in zicht is, hebben de doorslag gegeven er een punt achter te zetten. Een spijtige conclusie, zowel voor de ontwikkelaar als voor de gemeente en de toekomstige gebruikers.

Nieuwe partijen enthousiasmeren
De gemeenteraad heeft in april 2003 de Ontwikkelingsvisie Centrum Colmschate vastgesteld. Deventer gaat nu optimistisch aan de slag om initiatieven te stimuleren en nieuwe partijen te enthousiasmeren om ten westen van de Scheg iets te ontwikkelen. Daarbij houdt de gemeente op hoofdlijnen vast aan de visie op het gebied. Het belangrijkste daarbij is dat het gebied tussen tussen de Oostriklaan, de Holterweg, de N348 en de spoorlijn Deventer-Almelo wordt ontwikkeld als verzamelplaats voor grootschalige sport- en recreatiefuncties. Door De Scheg heeft het gebied nu al een grote aantrekkingskracht. Een nieuwe invulling, zoals het DEC beoogde, moet aanvullend en versterkend werken. De sport- en spektakelstrook moet voor Deventer zowel lokaal als regionaal een trekpleister opleveren. Een sterke motivatie om door te gaan.

bron:Gemeente Deventer