ONTWIKKELINGSBUREAU ZIET ONEINDIG VEEL KANSEN IN DE HUIDIGE MARKT

Gloconsol start met Opportunity Scan 2009 en Opportunity Development 2009

Service Science, de wetenschap die zich bezighoudt met het optimaliseren van dienstverlening groeit langzaam maar zeker in haar waarde. De wereld veranderd in hoog tempo onder invloed van technologische vooruitgang, en ook services zijn aan deze verandering onderhevig. De nieuwe dienstverlening ´Service development´ speelt in op deze trend door zich te focussen op het ontwikkelen van kwalitatieve diensten. Service development biedt een nieuwe visie op de dienstverlening en haalt haar uit het vastgeroeste kader van ´consultancy´. Het ontwikkelingsbureau Gloconsol start per januari 2009, na 4 jaar onderzoek, in deze nieuwe dienstverlening. Gloconsol helpt bedrijven in dit kader met het bundelen van kennis en het ontwikkelen van nieuwe diensten door o.a. het aan bieden van een ´Opportunity Scan´ en ´Opportunity Development´. Het creëren en herkennen van ´kansen´ staat hierbij centraal.

Gloconsol heeft een holistische kijk op de markt. Zij legt haar focus voornamelijk op het identificeren van (markt) kansen en het stimuleren van samenwerking tussen o.a. de wetenschap en de praktijk, ten einde kennis optimaal te benutten en innoverende concepten te verwezenlijken. Hierbij kan de nadruk liggen op het implementeren van technologische ontwikkelingen in bedrijfsprocessen maar ook het benutten van kleinere kansen. Gloconsol is gespecialiseerd in het creëren en herkennen van kansen: ´Kansen zijn er altijd, ook in slechte tijden, door het bundelen van kennis en oog te hebben voor technologische ontwikkelingen en de nieuwste snufjes, kunnen deze kansen benut worden en zorgen voor een nieuw perspectief op de dienstverlening en productontwikkeling. Dit komt ten goede aan zowel bedrijven, die worden aangespoord tot het optimaliseren van hun dienstverlening, alsmede de overheid.´ aldus Dhr. Kakebeeke van Gloconsol.

Om de concurrentie voor te blijven is het noodzakelijk om te innoveren op het gebied van dienstverlening. Veel concepten worden vaak niet volledig benut door een gebrek aan gespecialiseerde kennis binnen organisaties. Deze ontbrekende kennis is extern veelal wel beschikbaar. Door middel van samenwerking kunnen bedrijven elkaar complementeren op het gebied van kennis en technologie, Deze vorm van open innovatie zal leiden tot succesvollere innovaties.

Ook in tijden van economische remissie en financiële crisis kan de aandacht op ´service development´ waardevol zijn. Door middel van een Opportunity Scan worden de zwakke en sterke eigenschappen van een bedrijf belicht en wordt actief naar nieuwe aanknopingspunten gezocht ten einde een financieel dieptepunt te ontwijken. Gloconsol scant ondernemingen en de markt, waardoor ´niches´ en potentiële mogelijkheden worden gespot. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis van externe experts, uit zowel de wetenschap als het bedrijfsleven. Bij ´Opportunity Development´ worden eerder gescande kansen ontwikkeld en concepten uitgewerkt, waarbij Gloconsol als medeontwikkelaar kan fungeren.
Deze samenkoppeling van producten biedt een nieuwe kijk op dienstverlening. De dienstverlening wordt hierdoor innovatief, vooruitstrevend en groeit in haar kennis. Door de juiste mensen op de juiste plek te laten samenkomen wordt kennis optimaal benut en worden de schakels, die normaal gesproken veelal de juiste koppeling missen, geolied en versoepelt.

Gloconsol staat voor Global Concept Solutions en is gevestigd in Rotterdam aan de Schilderstraat 30A. Indien u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening en een afspraak wilt maken, kunt u een e-mail versturen naar [email protected] of bellen naar het telefoonnummer: 010-2409960. Voor meer informatie zie: www.gloconsol.com

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular