'Bestuursvoorzitters moeten minstens een deel van onverantwoorde en niet uit te leggen inkomensstijgingen storten in een speciaal fonds, van waaruit vooral de laagst betaalden kunnen worden geholpen of dat in toekomstige  gevallen kan dienen als aanvulling op een sociaal plan.' Dit zegt voorzitter Jaap Jongejan van de CNV BedrijvenBond naar aanleiding van de volstrekt niet te rechtvaardigen vertrekpremie die ex-topman Vink van CSM meekrijgt en de onverantwoorde loonstijging van diens opvolger, G. Hoetmer. 

Volgens de bond staat de vertrekpremie van Vink (vier jaarsalarissen,  terwijl de code Tabaksblat een jaarsalaris voorschrijft) in geen verhouding tot het sociaal plan dat de bond onlangs afsloot voor de werknemers van de binnenkort te sluiten fabriek van CSM in Breda. Daar is een schadeloosstelling op basis van de kantonrechtersformule afgesloten. In de inmiddels ingediende cao-voorstellen vraagt de bond op grond van het najaarsakkoord een loonsverhoging van 1,25 procent. Ook dit staat in geen verhouding tot de loonstijging die de nieuwe CSM-topman Hoetmer krijgt. Deze zal 54 procent meer gaan verdienen, naast een optieregeling die tegen de huidige koers een waarde van 940.000 euro vertegenwoordigt. 
 
Henk Hospes, bestuurder van CNV Voeding (onderdeel van de CNV BedrijvenBond) is kort over de inkomenspolitiek van CSM: 'Ik slaag er niet in mijn leden uit te leggen dat Hoetmer 54 procent meer krijgt dan zijn voorganger, terwijl hij een kleiner bedrijf leidt.' 
 
bron:CNV bedrijvenbond