Utrecht, 12 januari 2005 - De rechter in Utrecht heeft vandaag
geoordeeld dat Dexia Bank geen overzicht hoeft te verstrekken van de
door de bank verwerkte persoonsgegevens van een bepaalde klant, omdat
de klant onvoldoende duidelijk heeft gemaakt wat zijn belang is bij het
verkrijgen van deze informatie. De klant had de bank om deze
persoonsgegevens verzocht na een uitzending van TROS Radar. Hij maakte
voor zijn verzoek aan de bank gebruik van een model, afkomstig van de
website van TROS Radar. De bank weigerde het overzicht te verstrekken.

De rechtbank is van oordeel dat de bank in beginsel het overzicht moet
verstrekken. Daar staat echter tegenover dat naar aanleiding van de
uitzending van TROS Radar duizenden van dergelijke verzoeken bij de
bank zijn ingediend en niet duidelijk is welk specifiek belang deze
klant heeft. De rechtbank oordeelt dat onder deze omstandigheden niet
van de bank kan worden verlangd dat zij het overzicht verstrekt.

Bron: Gerechtelijke organisatie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular