Een slinger in het spoor door onvoldoende stabiliteit in het ballastbed (spoorspatting) was de oorzaak van twee ontsporingen van reizigerstreinen ter hoogte van Zwammerdam en Landgraaf op respectievelijk 30 juni en 1 juli 2006. Dat concludeert de Inspectie Verkeer en Waterstaat in haar dinsdag gepubliceerde onderzoeksrapporten naar aanleiding van deze ontsporingen tijdens een hittegolf die extra spanning veroorzaakte in de rails. De inspectie constateert dat onvoldoende afstemming tussen ProRail en de aannemers tijdens herstel- en vernieuwingswerkzaamheden een achterliggende oorzaak was. Ook besteedde de
spoorbeheerder onvoldoende aandacht aan de veiligheidsprocedures.

De spoorspatting ter hoogte van Zwammerdam werd ingeleid door een combinatie van extreem warme weersomstandigheden en de gevolgen van vernieuwingswerkzaamheden uitgevoerd in maart 2006. De inspectie concludeert ondermeer dat deze met onvoldoende ballast werden uitgevoerd. Door een gebrekkige afstemming tussen aannemer en spoorbeheerder was er verder tijdens en na de werkzaamheden onvoldoende onderhoud en controle. Een dag later ontspoorde een reizigerstrein ter hoogte van Landgraaf. Tegen de voorschriften in was nog in de nacht voorafgaand aan de ontsporing ballast onder de dwarsliggers vernieuwd en werd deze bovendien onvoldoende gestabiliseerd. De benodigde extra controles werden niet uitgevoerd en een vereiste snelheidsbeperking werd niet opgelegd.

 

De inspectie maakt zich naar aanleiding van de bevindingen zorgen. Zij verlangt van ProRail een plan van aanpak waaruit blijkt dat zij heldere procesafspraken maakt met de aannemers, de werkzaamheden beter voorbereidt en voldoende aandacht besteedt aan de veiligheidsprocedures. De inspectie zal bij toekomstige incidentenonderzoeken, audits en inspecties nadrukkelijk de geconstateerde tekortkomingen betrekken. Ook is zij begonnen met een nader onderzoek naar de ruim 140 spoorspattingen in juli 2006 die niet tot ontsporing leidden. Daarbij wordt ook een vergelijking gemaakt met de omliggende landen. De inspectie zal dit onderzoek opleveren in het eerste kwartaal van 2007.

 

bron:IVW