(Persbericht) Toename van backups die niet volledig of onbruikbaar zijn. Gebruikers te vaak slordig met kostbare gegevens

Amsterdam Regelmatig gemaakte backups zijn een soort ´levensverzekering‘˜ van een computer. In geval van nood zorgen zij er voor dat belangrijke gegevens niet verloren gaan. Datarecoveryspecialisten waarschuwen dan ook voor het steeds onzorgvuldiger omgaan met het maken van backups. à¢â‚¬Å¾Tijdens de afgelopen 24 maanden hebben we een verdubbeling gezien van de gevallen van dataverlies die te wijten zijn aan onvolledige back-ups", zegt Robbert Brans, directeur van de Nederlandse vestiging van data recovery specialist Attingo. Het terughalen van verloren data door datarecoveryspecialisten is uiteraard mogelijk, maar het is uiteraard beter om te zorgen dat de gemaakte backups volledig en betrouwbaar zijn.

Onwetendheid is vaak de boosdoener, zo blijkt wanneer een computer al dan niet gepland opnieuw geconfigureerd moet worden. à¢â‚¬Å¾Veel gebruikers weten dat ze een backup moeten maken van het mapje ´Mijn documenten‘˜ en hun Office-documenten, maar vergeten dat er nog meer belangrijke gegevens op de harde schijf staanà¢â‚¬Å“, waarschuwt Brans. Belangrijke gegevens die vaak over het hoofd worden gezien, zijn e-mailberichten, gegevens over contactpersonen en afspraken. Ook foto‘˜s, muziek en videobestanden, opgeslagen wachtwoorden en favorieten die in de browser worden vastgelegd, worden nog wel eens vergeten en na het terugzetten van een backup gemist. à¢â‚¬Å¾Dat het om soms de meest uiteenlopende bestanden kan gaan, mag blijken uit de case waarbij een klant ons vroeg om de behaalde high-score van een computergame terug te halenà¢â‚¬Å“, gaat Brans verder.

Dat er in de zakelijke markt veel backups uiteindelijk niet volledig zijn of niet bruikbaar, heeft diverse oorzaken. à¢â‚¬Å¾Vaak gaat het om data die tijdens het maken van de backup niet toegankelijk is waardoor deze niet in de backup wordt meegenomen. Daarnaast komt het helaas ook veel voor dat ook professionele gebruikers hun backups niet of zelden testen. Moet een backup dan worden teruggezet dan blijkt vaak dat slechts een deel van de data te benaderen is.
In het geval er gegevens verloren gaan, is Attingo in staat om meer dan 90 procent van de verloren data te herstellen.

Brans adviseert zoveel mogelijk voorzichtigheid te betrachten bij het maken van backups. à¢â‚¬Å¾Zelfs professionele back-up programma‘˜s leggen niet alle informatie van de gebruiker vast. Beter is het te overwegen welke gegevens in ieder geval het meest noodzakelijk zijn en in ieder geval deel moeten uitmaken van de veiligheidskopie.à¢â‚¬ Moet een computer of server opnieuw worden ingericht en van data worden voorzien dan adviseren de dataspecialisten van Attingo: Gebruik een nieuwe harde schijf en gebruik de oude harde schijf als backup medium. Dit is de beste manier om het verlies van data zoveel mogelijk uit te sluiten.à¢â‚¬Å“

Attingo Datarecovery
Attingo Datarecovery is een toonaangevend bedrijf op het gebied van dataherstel. Het van oorsprong Oostenrijkse bedrijf is in 1994 opgericht door Nicolas Ehrschwendner en maakte sindsdien een sterke groei door. Op dit moment zijn er 20 mensen werkzaam voor Attingo.
Data Recovery behelst de reconstructie van data die door wissen, formattering, een technisch mankement, manipulatie, sabotage of natuurrampen als overstroming en brand bedreigd worden.
Attingo redt data van zowel complexe RAID-systemen of servers tot (externe) harde schijven of USB-Sticks. De onderneming heeft drie eigen hypermoderne ISO 9001:2008 gecertificeerde clean room laboratoria in Wenen, Hamburg en Nieuw Vennep en beschikt over experts met jarenlange ervaring in de datarecovery. Niet voor niets is de slogan van Attingo "We try harder" met een succespercentage van om en nabij de 90 procent opgeloste cases.

BERICHT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robbert Brans, directeur van Attingo Datarecovery in Nederland.
Telefoon: 0252- 621 625
E-mail: [email protected]
Fotomateriaal voor publicatiedoeleinden is te vinden op: http://www.attingo.com/nl/