ONVZ mag volgens de voorzieningenrechter
niet tussentijds de voorwaarden van haar aanvullende
zorgverzekeringen wijzigen en daarmee de dekking beperken. De
redenen van ONVZ voor de wijziging worden in de gegeven
omstandigheden niet voldoende zwaarwegend geacht.

ONVZ wilde de polisvoorwaarden in april
aanpassen omdat een beperkt aantal klanten excessieve bedragen
claimde. Maar vele klanten hebben zich aangemeld bij ONVZ op basis
van de reclamecampagnes waarin ONVZ zich profileert als betrouwbare
zorgverzekeraar met een ruime dekking. Klanten van ONVZ mogen er
volgens de rechter dan ook op rekenen dat zij voor een heel jaar
voor de kosten gedekt zijn die in de polisvoorwaarden van januari
2007 zijn genoemd. Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Die
heeft ONVZ niet kunnen aantonen.

ONVZ heeft andere mogelijkheden om het
excessieve claimgedrag in te perken en zou de personen om wie het
gaat individueel moeten benaderen in plaats van polisvoorwaarden
aan te passen waardoor alle cliënten gedupeerd worden.

ONVZ heeft niet of onvoldoende onderbouwd
welke gevolgen dit verlies voor haar financiële positie heeft.
De omvang van het verlies wordt bovendien beperkt omdat ONVZ per 1
januari 2008 opnieuw aanpassingen kan doorvoeren.

Bron: Rechtbank Utrecht