(Persbericht) Rotterdam 20 juli 2011 De heren Hans Vervat (voormalig wethouder Economie van de gemeente Rotterdam en ondernemer) en Vincent van Zon (o.a. Lid Raad van Bestuur Marlies Dekkers Groep) zijn deze week tot OOGambassadeurs van het KinderOOGcentrum van Het Oogziekenhuis Rotterdam benoemd.

Ieder jaar bezoeken 20.000 kinderen de polikliniek van het ziekenhuis en worden 700 kinderen geopereerd door gespecialiseerde oogartsen. Deze kinderen komen nu terecht op spreekuren waar ook volwassen patiënten komen of bij artsen die geen kinderspecialisatie hebben. Daarnaast vinden de afspraken plaats op verschillende locaties in het ziekenhuis. Dit is verre van ideaal, aangezien oogziekten bij kinderen, nog meer dan bij volwassenen, onzekerheid en angst oproepen. Kinderen die angstig zijn, gaan over het algemeen huilen en dat belemmert het doen van onderzoek aan de ogen. Het KinderOOGcentrum is echter zodanig ontworpen dat zowel kinderen als hun ouders zich veilig en op hun gemak voelen. Eind 2011 moet het KinderOOGcentrum geopend worden. Hiervoor is echter nog à©à©n miljoen aan extra financiën nodig, waarvoor de heren Vervat en Van Zon de komende maanden actief zullen gaan werven.

Het KinderOOGcentrum is verheugd met de komst van deze twee OOGambassadeurs, die vanaf heden op hun eigen wijze de Rotterdamse bevolking en daarbuiten gaan benaderen voor een financiële bijdrage. Zij zullen daarvoor contacten leggen met mensen die Het Oogziekenhuis een warm hart toedragen en een van de eerste activiteiten zal te maken hebben met de Bavaria CityRace.

Vervat en Van Zon: à¢â‚¬Å“Wij vinden de realisatie van het KinderOOGcentrum een zeer goed doel en willen ons daarvoor graag inspannen. Om de realisatie van het centrum mogelijk te maken, hopen we in 2011 à©à©n miljoen euro bij elkaar te krijgen.à¢â‚¬

Bouwt u ook mee aan de toekomst van ´onze‘˜ kinderen? Uw donatie wordt op prijs gesteld op rekeningnummer 55.57.53.700. Meer informatie kunt u vinden op http://www.oogziekenhuis.nl/artikelen/kindercentrum.html

___________________________________________________________________________

Voor de redactie

Het Oogziekenhuis Rotterdam

Als het enige zelfstandige oogziekenhuis van Nederland fungeert Het Oogziekenhuis Rotterdam als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Het Oogziekenhuis Rotterdam is een ´Center of Excellence‘˜. Dit houdt in dat zorg, opleiding en research voldoen aan de criteria van de American Association of Eye and Ear Hospitals. Jaarlijks worden ruim 12.000 operaties uitgevoerd en 140.000 patiënten poliklinisch gezien. Klantgerichtheid, dagbehandelingen, eigentijdse huisvesting, efficiënte bedrijfsvoering en uiteraard een innovatief personeelsbeleid zijn voor Het Oogziekenhuis kritische succesfactoren. www.oogziekenhuis.nl

De missie van het KinderOOgcentrum is het leveren van kinderoogheelkundige topzorg in een angstreducerende omgeving voor het kind en de ouders. Het doel is om voor een specifieke patiëntengroep, namelijk kinderen tot en met 14 jaar, de oogheelkundige zorg te concentreren op à©à©n fysieke locatie in Het Oogziekenhuis.

De foto's van de OOGambassadeurs zijn genomen in het Legermuseum te Delft. Daar is op dit moment t/m eind 2012 familietentoonstelling Toernooiridders te zien: een fantastische wereld vol riddertoernooien en middeleeuwse muziek. Hier maak je de voorbereidingen voor een feestelijk toernooi mee en stap je in het leven van Nederlandse ridders, met indrukwekkende harnassen, authentieke wapens en een tocht door het kasteel. En voor wie durft: neem plaats op een toernooipaard en maak je op voor de strijd! Kijk op www.legermuseum.nl voor meer informatie.

Voor interviews en beeldmateriaal op hoge resolutie? Bel of mail Maaike van Zuilen: 06 456 32 117; [email protected]