Glaucoom, een sluipende ziekte die uw ogen en gezichtsvermogen
bedreigt, moet meer bekendheid krijgen! In Nederland worden circa
100.000 mensen behandeld aan glaucoom. Echter, een veel groter aantal
mensen, schattingen lopen in de honderdduizenden, weet niet dat ze deze
sluipende, onomkeerbare oogziekte hebben of een verhoogd risico lopen
die te krijgen.

 
Glaucoom leidt tot een blijvende vermindering van het zien, dat in het
begin ontstaat zonder het zelf te merken. Het gezichtsveld wordt
geleidelijk aan kleiner. Als glaucoom niet wordt behandeld kan het
zelfs in het laatste stadium tot blindheid leiden. De schade die
glaucoom aanricht, kan beperkt blijven als de aandoening tijdig wordt
ontdekt en behandeld. Daarom is bekendheid met en voorlichting over
glaucoom en over de tijdige ontdekking ervan van zeer groot
belang.   
 
Op zaterdag 16 april aanstaande wordt voor het 16e achtereenvolgende
jaar de Landelijke Bijeenkomst van de Glaucoomvereniging gehouden; deze
keer in het Evoluon te Eindhoven.   
De ochtend wordt besteed aan de Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden).  
Het medisch-wetenschappelijk middagprogramma, met een voorlichtend karakter, is ook opengesteld voor niet-leden.  

De Glaucoomvereniging is een middelgrote vereniging met momenteel rond de 4000 leden.  
Het jaarlijkse congres wordt bezocht door gemiddeld 500 personen.   
De toegang is gratis.   
 
Het medisch-wetenschappelijke programma bestaat dit jaar uit actuele
onderwerpen met nieuwswaarde. De volgende voordrachten komen aan de
orde:  
De heer Dr. E.M. Busch, oogarts (Catherina Ziekenhuis, Eindhoven)
spreekt over 'Acuut glaucoom en andere bijzondere vormen'.   
De heer Dr. C.A.B. Webers, oogarts (Academisch Ziekenuis, Maastricht)
spreekt over 'Medicamenteuze behandeling van glaucoom'.  
Mevrouw Drs. H.J.M. Beckers, oogarts (Academisch Ziekenhuis,
Maastricht) spreekt over 'Moderne toepassing van laserbehandeling bij
glaucoom'.  
 
Geïnteresseerden kunnen zich nog tot uiterlijk tot 7 april a.s.
aanmelden voor het bijwonen van het medisch-wetenschappelijk
middagprogramma bij het secretariaat van de Glaucoomvereniging. 
 
Tel. 071-517 42 42, fax 071-517 58 35 of e-mail: [email protected]

Bron: GLAUCOOM VERENIGING