Na de civiele rechter heeft nu ook de ambtenarenrechter RSI erkend als
beroepsziekte. Bovendien hebben ambtenaren met een beroepsziekte recht
op een in de CAO afgesproken bovenwettelijke uitkering. Dat blijkt uit
een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep te Utrecht in een zaak
die het FNV Bureau Beroepsziekten had aangespannen namens een
administratief medewerkster van de belastingdienst Oost-Brabant.

 
De vrouw moest haar werk medio 1997 staken wegens nek-, schouder-, en
armklachten. Zij belandde in de WAO en kreeg een uitkering op basis van
80 tot 100% arbeidsongeschiktheid. Daarnaast deed zij aanspraak op een
in de CAO afgesproken bovenwettelijke uitkering voor werknemers met een
beroepsziekte.   
 
De belastingdienst vocht zowel RSI aan als zijnde een beroepsziekte,
alsmede het recht op een de bovenwettelijke uitkering aan. Aanvankelijk
stelde de rechtbank in Den Haag de dienst in het gelijk. Daarop ging
FNV Bureau Beroepsziekte namens haar cliënte in hoger beroep bij de
bestuursrechter in Utrecht.   
 
De Centrale Raad van Beroep heeft nu de uitspraak van de rechtbank
vernietigd en het beroep van de belastingambtenaar gegrond verklaard.
Jurist Jan de Jong van het FNV Bureau Beroepsziekten  spreekt van
een dubbele overwininning. 'Maar 't belangrijkst is dat RSI nu over de
hele breedte als beroepsziekte is erkend.'

Bron: FNV